Terminy sądowe zawieszone na czas epidemii

31 marca 2020
hello world!

W sobotę 28 marca Sejm uchwalił kolejną ustawę wchodzącą w skład tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. W jednym z segmentów tej ustawy znajdują się rozwiązania niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w związku z koronawirusem. Mowa m.in. o biegnących terminach sądowych, które Sejm chce zawiesić. Uchwałą zajmuje się teraz Senat.

Zawieszone terminy

Dzięki ustawie okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa nie będzie wliczał się do biegu terminów sądowych. Ma to uchronić strony od negatywnych skutków ograniczeń w poruszaniu się. Nowe prawo obejmie zarówno sprawy, które jeszcze się nie zaczęły, jak i te, które zawieszono. Ich wznowienie nastąpi dopiero po formalnym zakończeniu epidemii. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło katalog spraw, w których dojdzie do zawieszenia terminów sądowych i procesowych. Są to:

 • przedawnienie:
  • karalności czynu,
  • wykonania kary w sprawach o przestępstwa,
  • wykonania kary w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
 • postępowania:
  • sądowe,
  • sądowo-administracyjne,
  • egzekucyjne,
  • karne,
  • karno-skarbowe,
  • kontrole prowadzone na podstawie ordynacji podatkowej,
  • kontrole celno-skarbowe,
  • inne postępowania prowadzone na podstawie ustawy.

Do wyjątków należą sprawy określone jako pilne. Warto również dodać, że w okresie epidemii nie będzie można dokonywać eksmisji z mieszkań.

Terminy naboru na aplikację sędziowską

W związku z tym, że konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską prawdopodobnie się nie odbędzie w wyznaczonym terminie (tj. 2 kwietnia 2020 r.) stworzono podstawę prawną do wyznaczenia nowego terminu przeprowadzenia naboru. Oznacza to również, że jeżeli przeprowadzenie konkursu okaże się niemożliwe do 15 lipca 2020 r., to nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r. nie zostanie przeprowadzony w ogóle. W takim przypadku kandydatom zostaną zwrócone opłaty za udział w konkursie. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że „wprowadzony został również przepis mający na celu przyznanie dodatkowych uprawnień urlopowych pracownikom”. Obejmą one osoby, które przygotowywać się będą do egzaminów adwokackiego i radcowskiego. „Początkowo wyznaczono je na 24-27 marca 2020 r., ale egzaminy odwołano z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego".

Terminy, które nie zostaną wstrzymane

Wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów w sprawach wyboru lub powołania organów do samorządu terytorialnego. Wyłączenie obejmuje również te organy, których kadencje określono konstytucyjnie. Stare terminy zostają również dla wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

chevron-down
Copy link