Kolejne zmiany w rozporządzenie dot. koronawirusa - mniej osób na stacjach benzynowych i 1,5 m odległości od pracownika

2 kwietnia 2020
hello world!

Kolejne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany na stacjach paliw

Zgodnie z rozporządzeniem w związku z koronawirusem na terenie stacji paliw mogą przebywać jedynie 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. Jest to dodatkowe ograniczenie, które występowało dotychczas jedynie w sklepach spożywczych, aptekach i obiektach pocztowych.

Przywileje dla osób powyżej 65. roku życia

Powyższe ograniczenia nie dotyczą osób powyżej 65. roku życia, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zmiana w odległości pomiędzy stanowiskami pracy

Zmienia się również odległość pomiędzy stanowiskami pracy. Te wynoszą teraz co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy. Taki zakład będzie musiał zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zakaz korzystania z usług hotelarskich

Zakaz korzystania z usług hotelarskich nie będzie stosowany w przypadku, gdy ich świadczenie rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.

chevron-down
Copy link