Krzyż jako symbol kultury, nie religii - nowe prawo w Bawarii

26 kwietnia 2018
hello world!

Każdy urząd w Bawarii ma posiadać krzyż nad wejściem do budynku. Obowiązek taki spełniony został także w salach sądowych i w szkołach. Rząd konserwatywnego landu zaznacza, że nie jest to jedynie symbol religijny, a również odzwierciedlenie innych cech, które określają historyczną tożsamość.

Wpływ zachodniego chrześcijaństwa na Europę

Zgodnie z wypowiedziami rządzących, krzyż jako symbol nie powinien kojarzyć się tylko i wyłącznie z religijnością. Przez wzgląd na genezę kultury Europejskiej powinien być postrzegany, jako "kulturowa tożsamość". Pogląd ten może znaleźć uzasadnienie. Niezaprzeczalnym faktem jest, że cywilizacja europejska powstała w oparciu o 3 filary: prawo rzymskie, filozofię grecką i religię chrześcijańską.

Krzyż jako symbol kulturowy

Dnia 1 czerwca 2018 roku wejdą w życie ww. przepisy. Wyjątkiem, który zostanie wyłączony z określonego obowiązku, będzie każdy z budynków administracji federalnej, a także wszystkie urzędy miejskie.

Co ważne, krzyż nie stanie się "eksponatem" w każdym gabinecie pracującego urzędnika. Obowiązek obejmuje jedynie wejścia do urzędów.

Czym jest Bawaria dla Niemiec?

Bawaria jest to największy land znajdujący się na południu Federacji Niemieckiej. Plasuje się on również na najwyższej pozycji pod względem rozwoju gospodarczego. W skład ww. kraju związkowego weszła w 1949 roku. W landzie rządzi Unia Chrześcijańsko - Społeczna, partia o konserwatywnych poglądach. Swoją popularność zawdzięcza m. in. katolickim obywatelom, którzy są tam w zdecydowanej większości.

Krzyż a obraza uczuć religijnych

Głośna sprawa poruszająca temat obrazy uczuć religijnych odbyła się właśnie w Bawarii na początku 2018 roku. Temat dotyczył procesu młodego Afgańczyka, który oskarżony był o grożenie śmiercią rodakowi, który zmienił wyznanie na katolickie. Na rozprawie miał on skarżyć się, że krzyż zawieszony na sali sądowej godzi w jego aspekty duchowe i żądał jego usunięcia.

Sędzia Klaus-Jürgen Schmidt zdecydował się wykonać polecenie oskarżonego, czym wzbudził ogromne kontrowersje. Znamienne były słowa byłego premiera Bawarii, Edmunda Stoibera, który powiedział, że "kto grozi drugiemu człowiekowi śmiercią, ponieważ został on chrześcijaninem, powinien zostać skonfrontowany z krzyżem”.

Zgodnie z wydanym orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego każdy z sędziów mógł zdecydować się na usunięcie krzyża z sali rozpraw, jeżeli uczestnik postępowania poczuje się ograniczony w swojej wolności do wyznania. W ciągu niecałych 4 miesięcy sytuacja związana z symboliką krzyża w Bawarii przybrała całkowicie odmienny obrót.

chevron-down
Copy link