Ładowanie elektrycznych samochodów w budynkach mieszkalnych – jest projekt rozporządzenia

19 sierpnia 2020
hello world!

Ministerstwo Klimatu opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Ten akt prawny stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z tzw. ustawy o elektromobilności.

Rozporządzenie zawiera jedynie trzy paragrafy, zgodnie z którymi minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z:

  • budynkiem użyteczności publicznej stanowi iloczyn 20% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW,
  • budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym stanowi iloczyn 50% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW.

Natomiast ostatni paragraf mówi, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Uzasadnienie projektu

Obecnie brak jest regulacji dotyczących sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych w blokach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast ustawa o elektromobilności nakłada obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej umożliwiającej wyposażenie tych budynków w punkty ładowania.

Jak wyliczyć moc przyłączeniową? Dla budynków użyteczności publicznej przykładowo, jeśli planuje się 10 miejsc postojowych, będzie to 7,4 kW. Bowiem 20% z 10 miejsc postojowych to 2, które następnie należy pomnożyć przez 3,7 kW. To daje wynik 7,4 kW. W przypadku wielorodzinnego budynku mieszkalnego byłoby to z kolei 18,5 kW (50% z 10=5; 5x3,7 kW=18,5 kW).

Rozporządzenie nie określa liczby punktów ładowania. Oznacza to zatem, że można zainstalować mniej punktów ładowania, ale o większej mocy.

Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości zainstalować punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in. Nie będzie za to konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przebudową instalacji elektrycznej. Ma to doprowadzić do rozwoju elektromobilności w Polsce i spowodować zwiększenie ilości punktów ładowania.

Rozporządzenia nie stosuje się do zamierzeń budowlanych, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę złożono przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Z tego względu przepisy przejściowe w projektowanym rozporządzeniu nie są potrzebne.

Projekt rozporządzenia skierowano do zaopiniowania przez Urząd Regulacji Energetyki. Urząd ma natomiast 10 dni od udostępnienia projektu na ewentualne uwagi.

chevron-down
Copy link