Czym jest podróż służbowa?

20 października 2017
hello world!

O tym, co jest podróżą służbową decydują przepisy Kodeksu pracy – art. 77-5 par. 1. Stanowi on, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, przysługują pewne prawa.

Jeśli pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

W wyroku Sądu Najw. z 03.12.2009 r., II PK 138/09 i z 11.04.2001 r., I PKiN 350/00 i uchwale 7 sędz. SN z 19.11.2008 r., II PZP 11/08, wskazano, że jeśli wyjazdy pracowników 'mobilnych' nie mają charakteru incydentalnego, nie można ich uznać za wyjazdy służbowe. Mowa o wyjazdach odbywających się na obszarze określonym jako ich miejsce pracy.

W konsekwencji

Zwrot kosztów przejazdu nie będzie stanowił przychodu pracownika. Jest to bowiem wydatek Spółki. Wydatek, który jest związany z działalnością gospodarczą danej firmy. To samo dotyczy zwrotu kosztów noclegu. W sytuacji, gdy  rzeczywiście pracownik nie ma możliwości powrotu do miejsca zamieszkania, a wykonuje czynności na polecenie pracodawcy należy zapewnić mu nocleg.

Dieta będzie zwolniona z PIT tylko wtedy, gdy rzeczywiście dany pracownik zostaje delegowany. (incydentalnie)

chevron-down
Copy link