Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa

W dziale III ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: Ustawa) został zapewniony udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Stosownie do art. 29, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w […]

Ochrona Środowiska

Programu rozwoju elektromobilności – wnioskowanie o dotacje od 15 października

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządowych. Celem programu jest pomoc samorządom terytorialnym w realizacji polityki elektromobilności. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Średnie i małe miasta już od 15 października będą mogły starać się o dotacje w wysokości […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Wzrost udziału OZE w sprzedaży energii

Od 1 września rząd zwiększy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że w 2020 roku wyniesie on 19.5%, a więc o 1% więcej niż w roku 2019. Możliwość zmiany minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej przewiduje art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Takie uprawnienie […]

Ochrona Środowiska, Podatki, Prawo Administracyjne

Ulga termomodernizacyjna

Przedłożony 27 sierpnia 2018 roku projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu jest […]

Ochrona Środowiska

Debata Greenpeace i RPO

O ograniczeniach organizacji społecznych w walce o środowisko mówiono podczas debaty Greenpeace i RPO. RPO Adam Bodnar wskazywał, że należałoby zmienić przepisy, tak aby wzmocnić prawa obywateli do konsultacji czy dostępu do informacji. W dyskusji podkreślano, że sprawę jakości powietrza w Zakopanem udało się skutecznie „ugryźć” przez naruszenia prawa podatkowego. […]

Ochrona Środowiska, Podatki, Prawo Administracyjne

Budowa wiatraków znowu ma być łatwiejsza

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Akt prawny został już również podpisany przez prezydenta. Zgodnie z nowymi zapisami między innymi zmieniono definicję budowli w prawie budowlanym. Ponadto określono, że w przypadku wiatraków podatek od nieruchomości pobierany będzie tylko od części budowlanych. Wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Zmiany w przepisach o wysypiskach śmieci

We wtorek rząd zaakceptował projekt nowelizacji przepisów dotyczących składowania odpadów oraz wysypisk śmieci. Już dziś zajmie się nimi nadzwyczajnie zwołany Sejm. Po posiedzeniu rządu odbyła się konferencja prasowa, na której poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące odpadów i ich składowania. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, znowelizowane zostaną ustawy: o gospodarce […]

Ochrona Środowiska

RPO zbada sprawę pożarów na składowiskach odpadów

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę pożarów składowisk odpadów, do których doszło w ostatnich dniach. Obywatele skarżą się RPO na takie częste przypadki, sugerując, że pożary nie zawsze są przypadkowe. Zdaniem Adama Bodnara źródłem systemowego problemu mogą być niedostateczne mechanizmy kontrolne wobec podmiotów przetwarzających odpady. W związku z pożarami na składowiskach […]