RPO: niepełnosprawni nie powinni potwierdzać uprawnień do zwolnienia z abonamentu

26 marca 2018
hello world!

Osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być zmuszane do osobistej wizyty na poczcie, aby potwierdzać swe uprawnienia do zwolnienia z opłat – ocenił RPO Adam Bodnar w piśmie do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Ponadto, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, Poczta Polska powinna rozważyć umarzanie egzekucji wobec osób po 75. roku życia. Dotyczy to osób, które nie dopełniły formalności związanych ze zwolnieniem z opłat abonamentowych po 2015 roku.

Skargi do RPO na procedury pobierania opłat

Rzecznik poinformował, że jego pismo do ministra ma związek z powtarzającymi się skargami na procedury pobierania opłat abonamentowych. Skargi te pochodzą najczęściej od osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych.

Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych z 2015 roku zwolniła osoby po 75. roku życia z obowiązku składania oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłaty oraz przedkładania dokumentu potwierdzającego wiek. Od zmiany przepisów to po stronie Poczty Polskiej leży obowiązek sprawdzenia wieku abonenta i zwolnienie go z opłat.

Ta zmiana nie rozwiązała jednak problemu osób, które ukończyły 75 lat przed wejściem w życie nowych przepisów i nie dopełniły obowiązujących wcześniej wymogów formalnych do zwolnienia od opłat. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, mogą zwracać się do KRRiT o umorzenie zaległości w płatnościach. W praktyce wiąże się to jednak z koniecznością zainicjowania odrębnego postępowania przed KRRiT – o czym obywatele niejednokrotnie dowiadują się zbyt późno, czyli w toku trwającej już egzekucji.

Poczta Polska powinna rozważyć umorzenie postępowań egzekucyjnych

Zdaniem Adama Bodnara Poczta Polska powinna rozważyć zaniechanie inicjowania postępowań egzekucyjnych wobec takich osób. W sprawach już wszczętych mogłaby złożyć wnioski o umorzenie postępowania. "W podobny sposób można byłoby rozwiązać problem osób w wieku emerytalnym, które pobierają niską rentę rodzinną, lecz nie są wyraźnie wskazane jako zwolnione z opłat za radio i tv" – uważa RPO.

Niepełnosprawni muszą osobiście złożyć dokumenty

Rzecznik wskazał również na problemy osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim tych mieszkających samotnie. Obecnie Poczta Polska wymaga, żeby osoby takie osobiście składały w placówce oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat.

"W praktyce powstaje więc wątpliwość, czy osoby zamierzające skorzystać ze zwolnienia (także osoby z niepełnosprawnościami) powinny dopełnić wymaganych formalności wyłącznie w placówce pocztowej" – napisał Adam Bodnar.

Ponadto RPO przekazał między innymi, że wpływają też skargi od osób, które nie mogą dokumentować wyrejestrowania odbiornika. Najczęściej osoby te zrobiły to wiele lat wstecz, a Poczta Polska teraz wszczyna przeciwko nim postępowania egzekucyjne. "Poczta żąda przedstawienia dokumentów o skutecznym wyrejestrowaniu odbiornika – nawet po upływie wielu lat. A dokument mógł być po prostu utracony z przyczyn losowych, niezależnych od danej osoby. Ponadto nie można wymagać przechowywania takich dokumentów w nieskończoność" – podniósł RPO.

Ministerstwo ma 30 dni na odpowiedź na wystąpienie Rzecznika.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link