Pasza dla zwierząt - akt prawny Komisji Europejskiej

17 kwietnia 2018
hello world!

Komisja Europejska ustanowiła nowy plan działania, którego celem będzie ograniczenie marnowania żywności. Głównym zadaniem stanie się waloryzacja składników odżywczych żywności, która nie może stać się pożywieniem dla ludzi. Powodem niezdatności mogą być problemy przy produkcji lub wady produktu. Takie jedzenie nadal może jednak służyć gospodarce, jako pokarm dla zwierząt.

Pasza dla zwierząt a środki spożywcze nieprzeznaczone dla ludzi

Plan działania przygotowany przez Komisję Europejską określił środki spożywcze, które nie mogą być przeznaczone dla ludzi, a jednocześnie mogą otrzymać inne zastosowanie - pasza dla zwierząt. Są to:

 1. Produkty, które nie mają pochodzenia zwierzęcego, nie zawierają i nie są zanieczyszczone takimi produktami. Mogą one stać się zarówno paszą (produkty uboczne powstające podczas produkcji żywności), jaki i odpadami (produkty końcowe);
 2. Produkty, które posiadają zwierzęce pochodzenie, zawierają lub są zanieczyszczone takimi produktami (produkty uboczne przy produkcji żywności). Taka żywność nie może zostać bezpośrednio zastosowana do produkcji pasz.

Produkty nie pochodzące od zwierząt

Akt prawny określił przypadki powstawania produktów spożywczych, które mogą stać się pokarmem dla zwierząt. Są to np.:

 1. Produkty powstałe w wyniku rozdrabniania nasion słonecznika (makuch z nasion słonecznika);
 2. Produkty powstałe w wyniku mielenia (kiełki pszeniczne);
 3. Produkty powstałe w produkcji cukru (melasa buraczana);
 4. Produkty powstałe w produkcji skrobi (makuch z hydrolizatów skrobi)
 5. Produkty powstałe w produkcji piekarniczej i cukierniczej (produkty uboczne przemysłu piekarniczego i te pochodzące z zakładów produkujących makaron).

Wymienione produkty nie posiadają minimalnej daty trwałości, a także terminu przydatności do ich spożycia. By rozpocząć przekazanie produktów w celu zrobienia z nich paszy należy udowodnić, że produkt uboczny nie jest odpadem. Jest to zadanie podmiotu, który prowadzi gospodarstwo spożywcze.

Ważne: "Niektóre krajowe organy odpowiedzialne za odpady wymagają od przemysłu spożywczego specjalnego certyfikatu zawierającego szczegółowe uzasadnienie, że określony produkt, który dostarczają do użytku paszowego, spełnia kryteria określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów dotyczące klasyfikacji produktów niebędących odpadami. Certyfikat ten można uznać za zbędny, ponieważ zakład przedsiębiorstwa spożywczego, np. browar, z którego drożdże są wysyłane jako materiał paszowy, musi być zarejestrowany jako zakład produkujący pasze i dlatego podlega pełnej kontroli władz paszowych."

Na poziomie produkcji żywności, a także na poziomie hurtowym i detalicznym powstają również produkty końcowe. Przedsiębiorca działający w sektorze spożywczym ma możliwość przeznaczyć produkty, które z pewnych względów nie mogą zostać przeznaczone dla ludzi, do użytku paszowego. Takimi produktami mogą być m. in.: połamane herbatniki, cukier, olej słonecznikowy, pieczywo).

Takie odpady muszą przejść pomyślnie przez szereg przepisów UE stwierdzających zgodność ze standardami. Taki stan rzeczy może stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie produktów po rynku wewnętrznym. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie kraje stosują te same przepisy i dlatego też mamy zarówno te, które wymagają stosowania zasad transportu opartego na przepisach UE, gdy inne w tym miejscu stosują prawo żywnościowe.

Przedsiębiorstwo spożywcze

Każdy zakład działający w sektorze żywnościowym musi zostać zarejestrowany lub zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem UE dot. higieny środków spożywczych. Sprawa dot. podmiotów, które zajmują się produkcją, dystrybucją, a także sprzedażą (hurt i detal) żywności, która nie ma pochodzenia zwierzęcego. Te zakłady, które nie wymagają zatwierdzenia, są zarządzanie w całości przez organy właściwe w państwach członkowskich. Wytyczne skierowane do ww. podmiotów mają na celu zmniejszenie obciążenia związanego z przestrzeganiem przepisów prawa paszowego.

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z nowym aktem prawnym żywność, która składa się z produktów pochodzenia zwierzęcego nie może być bezpośrednio zastosowana do produkcji pasz. "W rozporządzeniu tym wyraźnie odróżnia się żywność pochodzenia zwierzęcego, która nie nadaje się już do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad (tj. wyrzucona żywność) od odpadów gastronomicznych."

Podmioty zajmujące się dostarczaniem takiej żywności do użytku paszowego podlegają kontrolom określonym w przepisach, które dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie przedsiębiorstwa, które na jakimkolwiek etapie mają do czynienia z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego muszą zostać zarejestrowane zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem, który ich dotyczy.

Pasza z produktów pochodzenia zwierzęcego

Produkty, które mogą zostać wykorzystane bez dalszej obróbki do produkcji karmy dla zwierząt domowych i paszy dla zwierząt futerkowych:

 1. Jaja, produkty jajeczne, miód, wytopione tłuszcze zwierzęce, żelatyna/kolagen zwierząt innych niż przeżuwacze (pod warunkiem że materiał pochodzenia zwierzęcego pochodzi z Unii Europejskiej i został przetworzony zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny żywności); - dopuszczana dla wszystkich zwierząt.
 2. Mieso zwierząt innych niż przeżuwacze - dopuszczalne dla zwierząt akwakultury, zwierząt domowych i futerkowych;
 3. Produkty mięsne lub produkty z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze (jeżeli spełnią pewne warunki) - dopuszczalne dla zwierząt akwakultury, zwierząt domowych i futerkowych;
 4. Żelatyna, kolagen lub mięso przeżuwaczy - dopuszczalne dla zwierząt domowych i futerkowych.

Produkty, które muszą być dalej przetwarzane zgodnie z prawodawstwem dotyczącym produktów ubocznych "pochodzenia zwierzęcego, aby mogła zostać wykorzystana do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe:"

 1. Mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, jaja, produkty jajeczne, miód, wytopione tłuszcze zwierzęce, żelatyna/kolagen zwierząt innych niż przeżuwacze (jeśli materiał pochodzenia zwierzęcego NIE został poddany przetwarzaniu lub pochodzi z państw trzecich.); - dopuszczana dla wszystkich zwierząt.
 2. Ryby lub produkty rybołówstwa - dopuszczana dla zwierząt innych niż przeżuwacze, (np. zwierzęta akwakultury, zwierzęta domowe i zwierzęta futerkowe);
 3. Mięso zwierząt innych niż przeżuwacze - dopuszczalne dla zwierząt akwakultury, zwierząt domowych i futerkowych;
 4. Produkty mięsne lub produkty z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze - dopuszczalne dla zwierząt akwakultury, zwierząt domowych i futerkowych;
[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link