PFN przegrywa z byłą Prezydent Warszawy! Jest orzeczenie sądu

28 listopada 2018
hello world!

Warszawski Sąd Rejonowy wydał orzeczenie w sprawie PFN vs HGW. Polska Fundacja Narodowa podczas finansowania kampanii pt. "Sprawiedliwe Sądy" działała niezgodnie ze swoim statutem. Z tego powodu SR przyznał rację Hannie Gronkiewicz Waltz, która w tej sprawie była skarżącą. W momencie wniesienia skargi Prezydent Warszawy razem z ministrem kultury sprawowała nadzór nad PFN.

Kampania PNF "Sprawiedliwe Sądy" nie narusza prawa ale...

skarga nie dotyczyła praworządności, a jedynie sposobu finansowania kampanii. Zdaniem Hanny Gronkiewicz Waltz, PFN działało w sposób oczywiście sprzeczny z działaniami Fundacji. Poparcie tezy znalazła w statucie Polskiej Fundacji Narodowej.

Obrona Fundacji zbyt słaba

PFN obrała linie obrony, w której wskazuje, że projekt został jedynie sfinansowany z jej budżetu. Przygotowanie i prowadzenie było zlecone innym podmiotom. Sąd Rejonowy w Warszawie nie przyjął takiej argumentacji i jasno wskazał, że finansowanie kampanii jest jedną z form działania Fundacji. Z tego względu trudno jest przyjąć, że Polska Fundacja Narodowa mogłaby udzielać wsparcia przedsięwzięciom sprzecznym z celami opisanymi w jej statucie. Tak więc wskazanie na § 2 pkt 1.1 statutu, który pozwala na "promocję i ochronę wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki" okazał się niewystarczający.

Zdaniem sądu...

nagłówki typu: "Sędzia kradła spodnie", "Sędzia może kłamać bezkarnie", "Pijany sędzia" itp. nie tylko nie promują i nie chronią wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej ale jednocześnie znacznie go osłabiają. Wskazanie na jednostkowe przypadki w oczach odbiorców mogą wykreować wyłącznie negatywny wizerunek władzy sądowniczej. Taki obraz z pewnością nie może należeć do celów Polskiej Fundacji Narodowej.

Orzeczenie po stronie byłej Prezydent Warszawy

"Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (...) sprawy z wniosku Prezydenta m. st. Warszawy (...) postanawia stwierdzić, iż działania uczestnika Polskiej Fundacji Narodowej (...) były niezgodne z celami tej Fundacji (...)."

Źródło:

  • Tomasz Skory on Twitter
  • RMF FM
chevron-down
Copy link