Pobyt w ramach ruchu bezwizowego

30 października 2018
/

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc przebywać na terytorium obcego kraju bez wizy?

Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen:

1) obywatele państw:

 • Albania (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Andora
 • Antigua i Barbuda
 • Argentyna*
 • Australia
 • Barbados
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Chile*
 • Czarnogóra (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Gruzja (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Gwatemala
 • Honduras*
 • Izrael*
 • Japonia*
 • Kanada
 • Korea Południowa*
 • Kostaryka*
 • Malezja*
 • Mauritius
 • Meksyk*
 • Monako
 • Mołdawia (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z normami ICAO)
 • Nikaragua*
 • Nowa Zelandia
 • Panama*
 • Paragwaj
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • San Marino
 • Seszele
 • Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava) (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Singapur*
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej*
 • Ukraina.(zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Urugwaj*
 • Watykan
 • Wyspy Bahama
 • Wenezuela

2) zwolnienie z obowiązku wizowego na podstawie umowy z UE o zwolnieniu z obowiązku wizowego:

 • Bośnia i Hercegowina
 • Dominika
 • Grenada
 • Kiribati
 • Kolumbia
 • Mikronezja
 • Nauru
 • Palau
 • Peru
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Samoa
 • Timor Wschodni
 • Tonga
 • Trynidad i Tobago
 • Tuvalu
 • Wyspy Marshalla
 • Wyspy Salomona
 • Vanuatu
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

3) Obywatele specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej

 • Hongkong SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong Kong Special Administrative Region”)*
 • Makao SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região Administrativa Especial de Macau)*

4) obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do celów prawa Unii:

 • zamorscy Brytyjczycy (ang. British nationals (Overseas)
 • obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens)
 • zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British Overseas Citizens)
 • osoby podlegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Persons)
 • bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects)

5) obywatele jednostek oraz władz terytorialnych, które nie są uznawane jako państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie:

 • Tajwan (zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości)

*Obywatele tych państw lub specjalnych regionów administracyjnych mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180-dniowego limitu, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy,.zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.

Zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen.(w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć.90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Do państw obszaru Schengen należą:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Luksemburg,
 • Niderlandy,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Szwecja,
 • Włochy,
 • Estonia,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Polska,
 • Czechy,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Węgry,
 • Szwajcaria,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Islandia

(ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).

Uwaga: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać ważny dokument podróży,
 • potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS a także
 • nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla:
  • porządku publicznego,
  • bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • zdrowia publicznego lub
  • stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich,
  • nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

https://udsc.gov.pl