Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Podwyżka akcyzy z 2005 r. naruszała Konstytucję – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Spis treści
rozwiń spis treści

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 3 lipca 2019 r. (SK 16/17) stwierdził niezgodność art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym z art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 2 i art. 84 Konstytucji.

Jest to ważne orzeczenie dla przedsiębiorców, którzy w 2005 roku dokonywali sprzedaży tzw. ciężkich olejów opałowych za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych. Od dnia 24 sierpnia 2005 r. stawka akcyzy dla takich olejów została podniesiona z 60 zł do 1800 zł od 1.000 kg. Brak vacatio legis spowodował, że podatników obciążono obowiązkiem zapłaty tej wyższej akcyzy. Miało to miejsce już od dnia publikacji ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy nie mieli zatem wcześniej możliwości zapoznania się z nowymi unormowaniami. Tym sposobem naruszono konstytucyjnie gwarantowane prawo własności. Zostały naruszone zasady wynikające z art. 2 oraz art. 84 Konstytucji. Wskazane tu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy już dość dawnego stanu prawnego. W praktyce może ono stanowić jednak podstawę do wznowienia postępowań. Mowa o postępowaniach, w których wydawano niekorzystne dla podatników decyzje w sprawie podatku akcyzowego.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career