Zmiany w przewozie ładunku pojazdami kategorii N i O

28 lutego 2018
hello world!

28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury. Akt prawny oparty o ustawę - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza zmiany w sposobie przewozu pojazdami z kategorią N i O.

Czym są pojazdy z kategorii N i O?

Zgodnie z ww. ustawą kategoria N to pojazdy samochodowe (mające co najmniej 4 koła), które zostały zaprojektowane i wykonane w sposób pozwalający im na przewóz ładunków. Opisywane pojazdy dzielą się na 3 rodzaje.

 1. N1 - maksymalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony;
 2. N2 - maksymalna masa całkowita nie przekraczająca 12 ton;
 3. N3 - maksymalna masa całkowita przekraczająca 12 ton.

Rozporządzenie dotyczy również pojazdów z kategorii O. Pod tym oznaczeniem znajdują się przyczepy służące do przewozu ww. ładunku. Dzielą się one na 4 rodzaje.

 1. O1 - maksymalna masa całkowita nieprzekraczająca 750 kg;
 2. O2 - maksymalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony;
 3. O3 - maksymalna masa całkowita nieprzekraczająca 10 ton;
 4. O4 - maksymalna masa całkowita przekraczająca 10 ton.

Czego dotyczą zmiany?

Rozporządzenie w sposób klarowny wyjaśnia w jaki sposób powinien zostać zabezpieczony ładunek, który ma zostać przewieziony. Na samym początku zawarta jest informacja, że towar musi zostać umieszczony w sposób zapewniający stabilność. Wiąże się to z zachowaniem równomiernego środka ciężkości, w celu zachowania równowagi siły w momencie przyśpieszania i hamowania.

Ładunek nie ma prawa przemieszczać się podczas przewozu, jak również doprowadzić do sytuacji zagrożenia poprzez wywrócenie się pojazdu. Może to nastąpić w wyniku drgań towaru lub innych sił na niego działających.

Metody zabezpieczania ładunku

W rozporządzeniu zostały wymienione 4 metody zabezpieczenia ładunku. Są to:

 1. Ryglowanie - stosowane, gdy możliwe jest dopasowanie kształtu towaru przewożonego do pojazdu. Musi być to wykonane w sposób uniemożliwiający względny ruch ładunku. Wymaga specjalnych urządzeń ryglujących;
 2. Blokowanie (miejscowe lub całościowe) - stosowane w celu sztywnego zabezpieczenia ładunku. Jest to równoznaczne z ułożeniem przewożonych rzeczy przy usztywnionej ścianie, listwie, słupie lub przy innych towarach. Luki powinny zostać wypełnione materiałem zabezpieczającym (np. kawałkami drewna);
 3. Mocowanie za pomocą odciągów prostych - są to m. in. pasy, liny mocujące lub łańcuchy. Używane w celu zapobieżenia przemieszczania się ładunku w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym;
 4. Mocowanie odciągiem przepasującym do góry - stosowane, aby zwiększyć tarcie pomiędzy podłożem ładunku i podłogą znajdującą się w przestrzeni towarowej pojazdu.

Każde rozmieszczenie i mocowanie powinno podlegać kontroli podczas załadunku, przeładunku lub częściowego rozładunku przewożonych produktów.

Dodatkowe sposoby zabezpieczeń

Rozporządzenie wskazuje również na kilka innych niż podane jako główne metody zabezpieczeń. Dotyczą one określonych gatunków towarów. Przy przewozie obiektów, które są płaskie wykorzystać należy A-kształtne stojaki, które powinny zostać symetrycznie dociążone.

Przewóz drewna również dostał oddzielną instrukcję, w której szczegółowo zostały opisane wskazówki załadunku i przemieszczania surowca za pośrednictwem pojazdu. W rozporządzeniu nastąpił podział na transport drewna okrągłego i dłużycowego.

W pierwszym przypadku pojazd powinien być wyposażony w specjalną ścianę przednią, która spełnia wymagania zawarte w normie EN 12642. Ładunek nie może być wyższy od ww. ściany, a jeżeli jej nie posiada musi zastąpić je odciągami (ilość zależna od długości drewna).

W sytuacji, gdy drewno będzie przewożone poprzecznie powinno znajdować się pomiędzy dwoma ścianami lub w klatce. W drugim przypadku nie może wystawać z otworów ww. klatki. Surowiec musi być zabezpieczony przynajmniej dwoma odciągami, a jego długość nie może przekroczyć 2,55 m.

W sytuacji, gdy przewożone jest drewno dłużycowe pojazd powinien być wyposażony w specjalną przyczepę. Przyczepa dłużycowa może znajdować się na pojeździe lub być ciągnięta za nim. W drugim przypadku musi posiadać odpowiednie urządzenia sprzęgające.

Ważne: Rozporządzenie nie dotyczy przewozów objętych umową europejską, która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

chevron-down
Copy link