Prawo do oddania głosu mają tylko osoby widniejące w rejestrze wyborców

15 października 2018
hello world!

To ostatni moment na sprawdzenie przez wyborców, czy ich nazwisko znajduje się w rejestrze wyborców. Osoby, których nie ma w tym rejestrze, nie będą mogły oddać swojego głosu w najbliższych wyborach samorządowych. Rejestr wyborców zawiera osoby na stałe mieszkające na obszarze danej gminy. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Możliwość dopisania się do 16 października

Spis wyborców zawiera wszystkie osoby z danej gminy, które mają prawo do głosowania w wyborach. Na podstawie tego spisu wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządzają rejestr wyborców. Osoby, które będą chciały zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania mają możliwość, aby dopisać się do rejestru wyborców na innym obszarze. Aby to zrobić należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie do 16 października. Wójt gminy ma 3 dni na odpowiedź, czy akceptuje wniosek, czy nie. Wyborca może dopisać się do rejestru w gminie, w której przebywa czasowo. Jeżeli wyborca ma miejsce zamieszkania w gminie, ale chce zagłosować w innym obwodzie na terenie tej gminy także może to zgłosić w urzędzie. Wyborca niemający miejsca zamieszkania w danej gminie, przebywający na obszarze gminy również może zgłosić w urzędzie chęć do głosowania.

Na przykład jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, ale jest zameldowany w innej gminie, przy składaniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców powinien przynieść dokumenty potwierdzające fakt mieszkania w stolicy. Może to być na przykład umowa wynajmu mieszkania.

Możliwość wpisania się do rejestru wyborców również przez internet

Istnieje możliwość dopisania się do rejestru wyborców przez platformę internetową. Możliwość tą wdrożyły Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki. Aby to zrobić należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Na głównej stronie widnieje opcja wpisania się do rejestru wyborców. Następnie należy się zalogować Profilem Zaufanym i wybrać odpowiedni urząd gminy, w którym planowane jest oddanie głosu.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7 do 21. Aby zagłosować należy posiadać przy sobie dowód osobisty. 

chevron-down
Copy link