Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – do kogo z jakim problemem?

30 marca 2020
hello world!

Czy psycholog jest lekarzem? Czy psycholog może wystawić receptę? Te pytania nurtują bardzo wiele osób. Dzieje się tak, ponieważ świat rozwija się bardzo dynamicznie. Człowiek jest ,,skazany” na chęć rozwoju. Słysząc o aktualnych możliwościach, szkoda by było z nich nie skorzystać. Czasami wspinaczka po drabinie kariery wywołuje presję na jednostce. Prowadząc do pojawiania się stresu, zwątpienia w swoje możliwości lub, co gorsza, poddania się. Dużo ludzi nie rozumie swoich emocji i zachowań.

Jest wiele obszarów specjalizacji, na których psycholog może skupić swoją uwagę, od psychologii klinicznej do tak niecodziennych jak – zoopsychologia. Nie każdy wykonujący ten zawód pracuje w placówkach publicznych i prywatnych, niektórzy poświęcają się jedynie wykonywaniu badań ankietowych, eksperymentom czy obserwacjom. Wszystko po to, by zgromadzić więcej informacji lub uzupełniać istniejące już teorie.

Kim jest psycholog?

Psychologiem nazwiemy osobę posiadającą właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami. Jego zadaniem jest udzielanie świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na:

 • diagnozie psychologicznej,
 • opiniowaniu,
 • orzekaniu,
 • psychoterapii,
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

Czy każdy może zostać psychologiem? Tak, każdy z ukończeniem studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologii może pracować w tym zawodzie. W Polsce jest on zaliczany do 15 zawodów zaufania publicznego, jest to ta sama grupa zawodów co zawody medyczne i pokrewne, tj. lekarza, lekarza weterynarii, aptekarza, pielęgniarki i położnej, diagnosty laboratoryjnego.

Konstytucja RP wskazuje również, że "w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony" (art.17 ust.1). Psycholog pracujący z ludźmi, poznający informacje na temat sfer prywatności, nawet o treściach zawodowych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. Mówimy tutaj również o deontologii zawodowej, czyli zachowaniu etycznym i lojalności wobec klientów.

Czy istnieją wyjątki, kiedy psycholog może złamać tajemnice zawodową? Oczywiście pojawiają się sytuacje w których psycholog jest poniekąd zmuszony do ujawnienia tajemnicy powierzonej przez klientów, są to przypadki o których mówi art.14 ust.3 ustawy ,,wyłączenia obowiązku zachowania tajemnicy psychologa w sytuacji”:

 • zagrożenia zdrowia
 • zagrożenia życia klienta lub innych osób oraz
 • gdy tak stanowią inne ustawy.

Dodatkowo takie osoby zobowiązujące się do przestrzegania tajemnicy zawodowej, mogą odmówić zeznań co do okoliczności związanej z powierzoną im tajemnicą przez klienta, chyba że sąd lub prokurator zwolni ich z obowiązku zachowania tajemnicy.

Psychologowie przestrzegają i zachowują prywatne informacje na temat pacjentów, którzy im zaufali. Natomiast trzeba pamiętać, że osoba zajmująca się poznawaniem ludzkich sekretów może spotykać się z sytuacjami w których stosowanie się do zachowania tajemnicy może kosztować życie pacjenta, innych osób lub nadwyrężać dobro wymiaru sprawiedliwości.

Czy psycholog jest lekarzem?

Mimo iż zawód psychologa związany jest z udzielaniem pomocy i wsparcia ludziom, to prawnie nie można nazwać go lekarzem.

Jakie trzeba spełnić warunki do wykonywania zawodu lekarza? Każdy, kto myśli o tego rodzaju karierze, musi zdobyć odpowiednie doświadczenie. Po egzaminie maturalnym należy podjąć 6 letnie studia jednolite magisterskie na jednej z akademii medycznych. Tam studenci zdobywają ogólną wiedzę w zakresie biologii, chemii i fizyki. Dodatkowo po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów adepci powinni zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej po dokument tzw. ,,ograniczonego prawa do wykonywania zawodu”. Po jego otrzymaniu zobowiązani są do odbycia 13-miesięcznego stażu w jednej z placówek służby zdrowia. Następnie muszą podejść do egzaminu, z którego zdaniem wiąże się możliwość wykonywania zawodu. Pozostaje wówczas ostatni etap – wybranie specjalizacji. W zależności od jej wyboru czas nauki może trwać od 2 do 6 lat.

Droga do zostania lekarzem jest trudna, długa i pełna poświęceń. Zawód psychologa też nie należy do najłatwiejszych. Mimo bardzo różniącej się drogi kształcenia i mniejszej ilości praw przysługującej psychologowi możemy jednak dostrzec pewne podobieństwa. Będzie to chociażby pomoc w dążeniu do pełnego wyzdrowienia (w tym przypadku psychicznego) jednostki.

Czy psycholog może wystawić receptę?

Receptą nazywamy pisemne zalecenia, wystawiane nam przez lekarza. Mogą na niej znajdować się porady dotyczące leczenia i zachowania oraz wypis leków, które należy stosować w czasie kuracji. Dodatkowo dzięki recepcie możemy zyskać zniżkę lub darmowe leki. Osobami, upoważnionymi do wystawiania takiego rodzaju dokumentu, są lekarz, lekarz dentysta i lekarz weterynarz.

Osoba, która zawodowo zajmuje się diagnozowaniem naszego stanu zdrowia, musi posiadać specjalistyczną wiedzę na temat chorób i lekarstw. Nikt inny – jak osoby po studiach medycznych czy podobnych (lekarze weterynarii) – ich nie posiada.

Psycholog jest osobą, która może udzielać porad, natomiast one opierają się tylko na działaniach i możliwości zachowania w określonej sytuacji. To, czy z nich skorzystamy, zależy bowiem tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli nasz terapeuta zauważy niepokojące go objawy w naszym zachowaniu, które mogą wskazywać na chorobę psychiczną, skieruje nas do lekarza psychiatry. Tylko tego rodzaju specjalista, na pewnym etapie, może zająć się naszą sytuacją. Ponadto może on wypisać zaświadczenie i zwolnienie np. z pracy. Psychologowie natomiast nie są do tego upoważnieni.

Przeczytaj również:
Czym jest eRecepta?

Czy psycholog może wystawić zwolnienie?

Psycholog jest osobą, która może udzielać porad, natomiast one opierają się tylko na działaniach i możliwości zachowania w określonej sytuacji. To czy z nich skorzystamy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli nasz terapeuta zauważy niepokojące go objawy w naszym zachowaniu, które mogą wskazywać na chorobę psychiczną, skieruje nas do lekarza psychiatry. Tylko tego rodzaju specjalista, na pewnym etapie może zająć się naszą sytuacją. Ponadto może on wypisać zaświadczenie i zwolnienie np. z pracy. Psychologowie nie są do tego upoważnieni.

Kim jest psychoterapeuta?

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeutą nazywamy osobę, która poza ukończeniem studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologii lub medycyny skończyła kilkuletnie studia podyplomowe i zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych. Takie osoby muszą posiadać pewne predyspozycje osobiste. Muszą odbyć staż kliniczny oraz sami poddać się terapii. Prowadzą oni psychoterapię w oparciu o ukończenie konkretnej szkoły psychoterapeutycznej (m.in. psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo–behawioralna, psychoterapia systemowa, psychoterapia humanistyczna). Często psychoterapeuci pracują wspólnie z lekarzami psychiatrii. Wszystkie trzy odrębne zawody skupiają się na psychice człowieka i niesieniu pomocy ludziom, dlatego mogą być one mylone.

Czy psychoterapeuta jest lekarzem?

Osoba zajmująca się psychoterapią nie jest lekarzem. Co prawda niektóre osoby są po studiach medycznych w tym posiadają specjalizacje psychiatrii oraz  mają dodatkowe studia podyplomowe i ukończone szkoły terapeutyczne, ale wtedy nazywamy ich już psychiatrą.

Możemy nazywać zarówno psychologa, jak i psychoterapeutę ,,lekarzem od myśli”, ale nie ma to nic wspólnego z lekarzem, do którego udajemy się z bólem głowy i gorączką.

Psychoterapeuci prowadzą rozmowę ze swoimi klientami na temat ich życia i problemów. Możemy się do nich udać np. jeżeli cierpimy na GAD (zaburzenia lękowe uogólnione) czy z napadami paniki. Wtedy psychoterapeuta będzie próbował rozwiązać nasze problemy poprzez rozmowę, może robić także ,,eksperymenty” z użyciem tego, co wywołuje u nas lęk, żeby wiedzieć dokładnie, co w danej sytuacji lub rzeczy nas przeraża.

Dużo ludzi udaje się do psychoterapeutów z depresją czy zaburzeniami odżywiania. W niektórych przypadkach rozmowa z tego rodzaju specjalistą wystarczy, natomiast w innych trzeba do leczenia dołączyć leki. Wtedy psychoterapeuta ma za zadanie skonsultować nas dodatkowo z lekarzem psychiatrą (jeśli sam nim nie jest), który po wywiadzie z nami przepisze potrzebne leki, w trudnych przypadkach może być też potrzeba umieszczenia w szpitalu.

Czy psychoterapeuta może wystawić receptę?

Psychoterapeuta jest jedynie naszym doradcą. Wspólnie z nim dochodzimy do specyfiki naszego problemu przez rozmowę. Może dawać nam porady odnośnie zachowań i szukać przyczyn kłopotów, z którymi do niego przyszliśmy. Tylko od nas zależy, czy jego rady zastosujemy i czy będziemy chcieli kontynuować współpracę.

Jeżeli czujemy, że może dziać się coś złego z nami ,,w środku”, to jest możliwość wypisania niezbędnych leków, po których będziemy czuć się lepiej i normalnie funkcjonować. Wtedy jednak potrzebna jest już konsultacja z lekarzem psychiatrą, który ma wiedzę na temat leków i możliwość nam ich przepisania.

Czy psychoterapeuta może wystawić zwolnienie?

Tak samo jak psycholog, psychoterapeuta nie ma możliwości wypisania nam zwolnienia. Może jedynie skierować nas do lekarza psychiatry, który razem z kontynuowaną przez niego terapią będzie mógł wypisać nam tego rodzaju zaświadczenie.

Kim jest psychiatra?

Kim jest psychiatra?

Psychiatrą nazywamy osobę, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i wybrała specjalizację w zakresie psychiatrii. Psychiatria opiera się na wiedzy z zakresu:

 •   psychologii,
 •   neuronauki,
 •   medycyny,
 •   biochemii,
 •   biologii,
 •   farmakologii.

Czy psychiatra jest lekarzem?

Psychiatra jest lekarzem. Uznaje się, iż psychiatria stanowi naukę pośrednią między psychologią a neurologią. Spośród innych lekarzy psychiatrów wyróżnia fakt, że powinni oni utrzymywać stałą relacje z pacjentem.

Psychiatrzy mają kwalifikacje związane z psychoterapią i innymi metodami terapeutycznymi. Często zdarza się, że współpracują z psychoterapeutami. Psychologowie i psychiatrzy różnią się swoją edukacją. Psychiatra opiera swoją wiedzę na medycynie, posiadając przy tym tytuł lekarza. Mają oni prawo (w odróżnieniu od psychologów) do dawania porad medycznych, zlecania testów, robienia badań medycznych i przepisywania leków.

Czy psychiatra może wystawić receptę?

Psychiatrzy, tak jak inni lekarze mają prawa do wypisywania recept. Mają oni ogólną wiedzę w zakresie medycyny i leków. Dodatkowo psychiatrzy to jedyni lekarze, których zadanie jest związane na pograniczu filozofii i medycyny. Są oni dla pacjenta wsparciem w chwilach trudnych dla zdrowia psychicznego i poza nim.

Czy psychiatra może wystawić zwolnienie?

Tak, psychiatrom zarówno jak innym lekarzom przysługuje możliwość wypisania zwolnienia. Po wywiadzie z pacjentem, wysłuchaniu jego problemów i po obserwacji radzenia sobie z nimi może dojść do wniosku, że osoba będzie potrzebować dodatkowego zwolnienia z pracy lub szkoły do pełnego powrotu zdrowia psychicznego.

Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta?

Jeżeli zauważymy u siebie problemy, które zaczną nas niepokoić, powinniśmy zastanowić się nad ich specyfiką. To od niej w głównej mierze będzie zależało, do kogo należy zgłosić się o pomoc. Musimy zastanowić się, w czym widzimy problem. Psychologowie mają możliwość szerokiego wyboru swojej specjalizacji, w zależności od tego, jakie dodatkowe szkolenia przeszli i gdzie pracują. Przykładowo, mając dziecko z trudnościami w uczeniu się, możemy skonsultować się z psychopedagogiem, który po rozmowie z nim opracuje indywidualną i najlepszą metodę do przyswajania dla niego wiedzy oraz pokaże metody wspomagające.

Jeżeli jednak problem naszego dziecka może wskazywać na kłopoty ze zdrowiem psychicznym (np. dziecko jest apatyczne, nie chce chodzić do szkoły, nie ma ochoty rozmawiać i spotykać się z rówieśnikami oraz obserwujemy, że jest zamknięte w sobie), to lepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z psychoterapeutą, który przeprowadzi wywiad w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe i poprowadzi psychoterapię. Do tego rodzaju specjalisty warto udać się wtedy, gdy towarzyszące nam odczucia trwają dłuższy czas i zaczyna nas to niepokoić. Zadaniem psychoterapeuty  będzie bowiem wykrycie konkretnego problemu.

Psychoterapeuci pomagają walczyć m.in. z:

 • depresją,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • napadami lęku,
 • fobią,
 • obsesyjnymi myślami,
 • przymusem powtarzania określonych czynności,
 • przedłużającą się żałobą,
 • trudnościami w budowaniu związków.

Niektóre przypadki wymagają leczenia psychoterapeutycznego, ale i farmakologicznego (np. depresja). Jeżeli natomiast terapeuta nie jest pewien swego stanowiska, powinien zaproponować konsultacje psychiatryczne. Skierowanie na takie konsultacje nie musi zakładać choroby psychicznej ani konieczności hospitalizacji. Niektóre przypadki wymagają dodatkowego wsparcia lekami. Jedynie psychiatrzy mogą przepisywać leki. Należy się do nich udać, jeżeli zauważamy zmiany w naszym zachowaniu, które budzą poważny niepokój, zagrażają naszemu życiu, a także życiu innych.

Podsumowanie

Powinniśmy monitorować nasze zachowanie. Dzisiejszy świat wywiera coraz większą presje na jednostkę i jej zdrowe funkcjonowanie. Wiele osób korzysta z usług psychologów, na których pomoc jest coraz większe zapotrzebowanie. Kim jest więc psycholog? Najprościej rzecz ujmując jest to osoba po studiach psychologicznych, który stara się pomóc ludziom lepiej funkcjonować we współczesnym, niezwykle dynamicznym świecie, generującym wiele bodźców, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie człowieka. Należy jednak pamiętać, że tak jak zdarzają się choroby fizyczne tak, mogą pojawiać się psychiczne, a tymi na pewnym etapie powinien zająć się lekarz psychiatra. To on może przepisać odpowiednie lekarstwa, które pomogą pacjentowi w walce z chorobą, czy wypisać zwolnienie lekarskie

chevron-down
Copy link