E-recepta, czyli informatyzacja sektora ochrony zdrowia

18 kwietnia 2018
/

E-recepta - nowa instytucja, która pozwala na zbadanie pacjenta przy użyciu systemów łączności i systemów teleinformatycznych. Celem rządowego projektu o zmianie ustaw, który wszedł w życie 18 kwietnia 2018 roku jest rozwój tzw. telemedycyny.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest tym samym, co zwykła wydawana dotychczas przez lekarza recepta papierowa. Uprawniony pracownik z sektora medycznego będzie posiadał możliwość jej wystawienia. Taki dokument będzie podpisany specjalnym certyfikowanym elektronicznym podpisem.

Pacjent otrzyma od lekarza wydruk e-recepty. Znajdować się na nim będzie m. in. kod dostępowy i "klucz", jak i wszystkie informacje potrzebne do wydania leku. W aptece wystarczy okazać otrzymany dokument, a farmaceuta podejmie się realizacji tak, jak przy zwykłej recepcie. Pojawiła się również możliwość założenia internetowego konta i w tym przypadku nie będzie potrzebny nawet ww. wydruk.

Ważne: E-recepta będzie dostępna w wersji mobilnej (wiadomość e-mail lub SMS)

Korzyści dla pacjenta

Pojawienie się instytucji e-recepty niesie korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Dzięki nowelizacji zostanie usunięty przede wszystkim problem "nieczytelnych" recept. Zwiększone zostanie także bezpieczeństwo, ponieważ wykluczenie ww. problemu pozwoli uniknąć wydanie nieprawidłowego leku.

E-recepta ma również aspekt opiekuńczy w stosunku do osób przewlekle chorych. Zbędne stanie się odbywanie częstych "podróży" do lekarza w celu odbioru papierowej recepty. Krówko mówiąc: jest to zwykła oszczędność czasu. Instrukcje zawarte w elektronicznej recepcie będą opisane w sposób jasny i czytelny, a pacjent i personel medyczny uzyska dostęp do pełnej historii wydawanych dokumentów, co zwiększy jakość i polepszy działanie procesu leczenia.

Ważne: E-recepta pozwala na zakup każdego z "wypisanych" leków oddzielnie (np. kupowanie każdego z z nich w innej aptece).

Oszczędność czasu i pieniędzy

Nowelizacja niesie za sobą informatyzację kolejnego sektora, w którym w mniejszym lub większym stopniu obraca się cała ludzka populacja. Lekarz, który nie musi poświęcać czasu na ręczne wypisywanie recepty i informowanie o dawkowaniu leków w każdym przypadku, ma więcej czasu, który wykorzystać może na bardziej fachowe porady. Korzyści odnosi również farmaceuta, który w momencie otrzymania od klienta klarownego wydruku, może sprawniej dokonać obsługi. W przyszłości może to znacznie skrócić czas oczekiwania w "kolejce do kasy".  Zinformatyzowanie procesu realizacji recepty może doprowadzić również do uszczelnienia kontroli nad obrotem refundowanymi lekami.

Copy link
Powered by Social Snap