Referendum konstytucyjne - Prezydent proponuje 15 pytań

14 czerwca 2018
hello world!

Ustawa zasadnicza nad prawem międzynarodowym? Zmiana Konstytucji, czy uchwalenie nowej? Wzmocnienie pozycji rodziny i zapewnienie gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym? Te i wiele innych pytań zostały podane jako propozycje do referendum konsultacyjnego. Prezydent przystał na zawarcie w nim 15 punktów.

Jak wygląda proces referendum?

Propozycje zostały przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Wiceszef kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Paweł Mucha ujawnił na niej 15 pytań, które mogłyby zostać zadane obywatelom Polski.

Zgodnie z polskim prawem (ustawa o referendum ogólnokrajowym) Prezydent RP chcąc zatwierdzić referendum przekazuje Senatowi RP jego projekt. W nim zawarte mają zostać treści pytań lub wariantów rozwiązania w konkretnej sprawie. Głowa państwa musi również określić również termin jego przeprowadzenia. Senat RP w ciągu 14 dni od ww. działania podejmuje uchwałę, której celem jest wyrażenie zgody lub jej braku na zarządzenie referendum.

Jakie pytania padły w propozycji?

Treść pytań można podzielić na kwestie:

 • dotyczące uchwalenia nowej Konstytucji albo zmiany obecnej;
 • zagwarantowania wsparcia dla rodziny (zasada nienaruszalności praw nabytych, takich jak np. 500+);
 • konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa Polski w UE;
 • zapisania gwarancji suwerenności Polski w UE;
 • wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim;
 • związane z rolnictwem;
 • wzmocnieniem pozycji rodziny;
 • gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym.

Pełna lista 15 pytań

 1. Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - tak lub nie, bądź zmian w obowiązującej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - tak lub nie?
 2. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji?
 3. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli?
 4. Czy jest pani/pan za odwołaniem się w preambule konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej do ponad tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
 5. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych takich jak świadczenia 500 Plus?
 6. Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
 7. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
 8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej i wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
 9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO - w Sojuszu Atlantyckim?
 10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
 11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem obok macierzyństwa również ojcostwa?
 12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
 13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
 14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
 15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
chevron-down
Copy link