Kategoria: Prawo konstytucyjne

30 sierpnia 2021
System partyjny - czym się charakteryzuje?
System partyjny jest w politologii jedną z trzech kategorii systemów. Czym charakteryzuje się system partyjny? Dowiedz się więcej.
20 lipca 2021
Parlament RP - jaka jest jego rola?
W Polsce aktualnie istnieje parlament dwuizbowy. Tworzą go Sejm i Senat. Co warto wiedzieć na temat funkcjonowania parlamentu w Polsce?
11 stycznia 2021
Konstytucyjna zasada odpowiedzialności za czyn karalny
Konstytucja RP ustala zasady odpowiedzialności karnej. Dotyczą one samego procesu, jak i postępowania przed sądami. Czy każdy ma prawo do obrony?
27 października 2020
Co zmienia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
10 sierpnia 2020
Władza wykonawcza w państwie demokratycznym
Władza wykonawcza jest jedną z trzech władz, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania państwa. Czym charakteryzuje się władza wykonawcza?
7 sierpnia 2020
Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym
Władza ustawodawcza jest jedną z trzech władz, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania państwa. Co trzeba wiedzieć na temat władzy ustawodawczej?
6 sierpnia 2020
Sądy i trybunały w Polsce
Władza sądownicza stanowi jeden z trzech rodzajów władz w państwie demokratycznym. Czym zajmują się sądy i trybunały w Polsce?
5 sierpnia 2020
Samorząd terytorialny w Polsce
Samorząd terytorialny w Polsce - jakie są jego zadania? Jak wygląda struktura samorządu i jego władz? Dowiedz się więcej na temat samorządu terytorialnego.
31 lipca 2020
Prezydent RP – jakie są jego zadania?
Prezydent RP - jakie są jego zadania? Co trzeba wiedzieć o tym najważniejszym urzędzie w państwie? Dowiedz się więcej na ten temat.
29 lipca 2020
Rada Ministrów RP - jakie ma kompetencje?
Jakie kompetencje ma Rada Ministrów? Kto wchodzi w jej skład? jak wygląda procedura powoływania rządu? Dowiedz się więcej.
1 2 3 5