Sprawa kultowych butów Crocs

19 marca 2018
hello world!

Sąd utrzymał w mocy unieważnienie rejestracji wzoru obuwia Crocs z uwagi na jego publiczne udostępnienie przed tą rejestracją. Rozporządzenie Unii przewiduje ochronę wzoru wspólnotowego w zakresie, w jakim wzór ten jest nowy i ma indywidualny charakter.

Wzór nie zostanie uznany za nowy między innymi, jeśli został udostępniony publicznie przed okresem 12 miesięcy poprzedzającym zastrzeżoną datę pierwszeństwa. Chyba że udostępnienie to nie mogło stać się dostatecznie znane środowiskom wyspecjalizowanym działającym w Unii Europejskiej.

W dniu 22 listopada 2004r. spółka Western Brands LLC zgłosiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wzór w charakterze wzoru wspólnotowego dla obuwia, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wniosku patentowego złożonego w dniu 28 maja 2004r. w Stanach Zjednoczonych.

W dniu 8 lutego 2005 r. wzór został zarejestrowany jako wzór wspólnotowy. W dniu 3 listopada 2005 r. prawo do wzoru wspólnotowego zostało przeniesione na spółkę Crocs. W 2013 r. francuska spółka Gifi Diffusion wniosła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do wzoru. Spółka podnosiła, że jest on pozbawiony nowości. Spółka Gifi twierdzi, że wzór ten został udostępniony publicznie przed dniem 28 maja 2003 r., tzn. przed okresem 12 miesięcy poprzedzającym zastrzeżoną datę pierwszeństwa (czyli datę złożenia wniosku patentowego w Stanach Zjednoczonych).

Unieważnienie wzoru

Decyzją z dnia 6 czerwca 2016 r. EUIPO unieważnił wzór, uznając, że został on ujawniony przed dniem 28 maja 2003r. i w rezultacie był pozbawiony nowości. Według EUIPO ujawnienie nastąpiło poprzez:

  • zamieszczenie w witrynie internetowej Crocs
  • wystawienie podczas salonu żeglarskiego w Fort Lauderdale na Florydzie (Stany Zjednoczone)
  • udostępnienie do sprzedaży obuwia, w którym zastosowano wzór.

Spółka Crocs wniosła skargę na tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej.

W szczególności spółka ta argumentuje, że przypadki ujawnienia wzoru w Internecie stanowiły wydarzenia, które nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii. Dzisiejszym wyrokiem Sąd oddalił skargę spółki Crocs i utrzymał w mocy decyzję EUIPO.

W odniesieniu do kwestii, czy wzór został ujawniony przed dniem 28 maja 2003 r., Sąd zauważył, że spółka Crocs nie kwestionuje tego, iż trzy przypadki ujawnienia ustalone przez EUIPO miały miejsce.

Ujawnienie nie musi mieć miejsca na terenie Unii

W tym względzie Sąd stwierdził, że nie jest wymagane, by okoliczności składające się na udostępnienie wydarzyły się na obszarze Unii. W rezultacie Sąd orzekł, że EUIPO nie popełnił błędu, stwierdzając, że poprzez wspomniane trzy przypadki ujawnienia, przynajmniej rozpatrywane łącznie, sporny wzór został udostępniony publicznie przed dniem 28 maja 2003 r.

Ponadto Sąd orzekł, że spółka Crocs nie udowodniła, że trzy przypadki ujawnienia ustalone przez EUIPO nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii (czyli profesjonalistom zajmującym się sprzedażą i produkcją obuwia). Sąd zauważył w szczególności, że spółka Crocs nie wykazała w sposób wymagany prawem, że producenci obuwia działający poza Stanami Zjednoczonymi nie mogli wyszukać jej witryny internetowej. Nie wykazali też, że producentom tym nie było nic wiadomo o salonie żeglarskim w Fort Lauderdale, biorąc pod uwagę jego międzynarodowy charakter i ogromny sukces, który odniosła wystawa omawianego obuwia.

Ponadto Sąd wskazał, że obuwie to było wprowadzone do sprzedaży w znacznej liczbie stanów amerykańskich. Z tego powodu jest mało prawdopodobne, by z uwagi na wagę, jaką dla rynku Unii mają trendy handlowe panujące na rynku amerykańskim, sprzedaż ta przeszła niezauważona przez działające w Unii środowiska wyspecjalizowane w danej branży.

chevron-down
Copy link