Czy powstanie instytucja Rzecznika Praw Podatnika?

5 kwietnia 2018
hello world!

Wiceminister finansów Paweł Gruza wspomniał, że w nowej Ordynacji podatkowej powinno znaleźć się miejsce dla instytucji Rzecznika Praw Podatnika. Zapowiada również, że nowe przepisy podatkowe uszczelnią system.

„To fundamentalny kodeks, który wymaga bardzo długiego czasu opracowania. Projekt przygotowany przez komisję kodyfikacyjną spełnia oczekiwania sformułowane pierwotnie w założeniach. Po pierwszej lekturze tego dokumentu uważamy, że pewne aspekty, które nie były wcześniej przewidziane w założeniach powinny być jednak dodane do tej ustawy” – wskazał Gruza pytany przez PAP o losy projektu nowej Ordynacji podatkowej.

Ponadto wiceminister zapewnił, że ministerstwo prowadzi dialog z komisją kodyfikacyjną - autorem przedmiotowego projektu. „Kończymy prace nad sformułowania dodatkowych oczekiwań, które wychodzą naprzeciw pewnym postulatom pro-gospodarczym, pro-przedsiębiorczym. Mam nadzieję, że projekt zostanie uzupełniony o te elementy i zostanie wniesiony do Sejmu do końca roku” – powiedział.

Rzecznik Praw Podatnika ludzką twarzą fiskusa

Wiceminister wskazał na konieczność powołania w znowelizowanej Ordynacji podatkowej instytucji Rzecznika Praw Podatnika. „Z jednej strony musi on być ludzką twarzą fiskusa, a z drugiej powinien mieć funkcjonalności związane z samouczeniem się systemu podatkowego, czyli identyfikować obiektywne przyczyny konfliktowych rozstrzygnięć na linii państwo-podatnik” – uważa Paweł Gruza.

Rzecznik miałby wskazywać na przykład, z czego wynikają niekorzystne dla organów skarbowych wyroki. Czy powodem takiego a nie innego rozstrzygnięcia jest np. niejasny przepis, zła interpretacja dobrego przepisu, nieprawidłowe zebranie materiału dowodowego, czy też błąd na poziomie sądu.

„Gdyby Rzecznik Praw Podatnika był w stanie w taki zobiektywizowany sposób spojrzeć na to, co się niepożądanego wydarzyło, byłby w stanie wydać odpowiednie rekomendacje dla danego obszaru” – powiedział.

„Tego typu instytucja byłaby korzystna zarówno dla podatników, jak i fiskusa. Jego wkład w racjonalizację procesu podatkowego opłaci się wszystkim” - dodał.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Resort finansów ma niedługo przedstawić propozycje nowelizacji Ordynacji podatkowej, zmierzające do uszczelnienia systemu.

Według zapowiedzi ministra finansów Teresy Czerwińskiej nowa Ordynacja podatkowa ma trafić do parlamentu do końca 2018 roku. Oprócz powołania instytucji Rzecznika Praw Podatnika, planuje się również uproszczenie oraz wprowadzenie większego zakresu klauzul ogólnych. "Prawo nie musi być tak szczegółowo drobiazgowe w każdym zakresie - czyli większa elastyczność tego prawa. Prosiłam także o to, żeby była większa transparentność, większa zwięzłość tak, żeby ta Ordynacja była aktem niezbyt rozwlekłym" - podkreślała minister finansów.

Projekt Ordynacji podatkowej oraz ustaw i 42 rozporządzeń je wprowadzających opublikowano na stronie ministerstwa finansów pod koniec zeszłego roku. Przygotowane zostały one przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowelizacji przyświecają dwa cele:

  • przywrócenie zaufania między organami podatkowymi a podatnikami,
  • zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego.
chevron-down
Copy link