Sąd Unii Europejskiej orzekł w sprawie znaku towarowego Red Bull

2 listopada 2018
hello world!

Sąd Unii Europejskiej unieważnił wcześniejsze orzeczenie Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Orzeczenie dotyczyło unieważnienia znaku towarowego, właścicielem którego była spółka Asolo. Znak został unieważniony w wyniku wniesienia przez Red Bull – jednego z największych producentów napojów energetycznych na świecie – sprzeciwu.   

Znak towarowy o nazwie "Flügel" (z niemieckiego - skrzydło) został zarejestrowany 19 lat temu - w roku 1999. W roku 2006 zaś przeszedł do spółki Asolo, której siedziba znajduje się na Cyprze. Znak "Flügel" był zarejestrowany dla towarów z 32 i 33 klasy klasyfikacji nicejskiej. Dotyczył napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Po upływie 12 lat od daty rejestracji znaku towarowego "Flügel", właściciel innych znaków towarowych o podobnej nazwie (zawierających wyraz Flügel) wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności znaku na podstawie podobieństwa do znaków towarowych zarejestrowanych we wcześniejszym okresie należących do niego. Tym wnioskodawcą był Red Bull – austriacki producent napojów energetycznych. Posiada on dwa podobne znaki towarowe: "Verleiht Flügel" i "Red Bull Verleiht Flüüügel". Oba znaki są zarejestrowane dla towarów z 32 klasy klasyfikacji nicejskiej dla napojów energetycznych.

EUIPO unieważnił znak towarowy

Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej uwzględnił wniosek Red Bull i w 2014 roku wydał orzeczenie unieważniające znak towarowy. EUIPO uznał, że podobieństwo znaków mogłoby spowodować wątpliwości u odbiorców oraz mylne wrażenia u konsumentów.

Asolo skorzystał z możliwości odwołania, ale Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy decyzję ze względu na to, że właściciel unieważnionego znaku towarowego nie przedłożył wystarczających dowodów oraz ze względu na duże podobieństwo przedmiotowych znaków.

W postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej Asolo podniósł, że EUIPO niesłusznie uznał podniesione dowody za niewystarczające. Według twierdzeń właściciela znaku, Urząd nieprawidłowo przyjął, że napoje alkoholowe mają związek z napojami energetycznymi. Zgodnie z jego twierdzeniami, Red Bull od zawsze reklamował się jako producent napoju podnoszącego poziom energii, zaś napoje alkoholowe są używane w kompletnie innym celu. Red Bull również zawsze zaprzeczał jakiejkolwiek więzi z napojami alkoholowymi i takich napojów nie produkował.

W odpowiedzi na twierdzenia Asolo Red Bull wskazał, że zmieszanie alkoholu z energetykiem jest dość częstą praktyką. Dopuszcza się tego głównie młodzież, w tym austriacka. Produkt, który został objęty kwestionowanym znakiem towarowym, jest mieszanką wódki i napoju energetycznego. Te właśnie okoliczności mogłyby spowodować zamieszanie wśród konsumentów.

Alkohol i energetyk nie są do siebie podobne

Natomiast Sąd UE wyraził odmienne od Red Bull i EUIPO zdanie. Według sądu to, że napoje alkoholowe można spożywać z energetykiem, nie może być podstawą do istnienia podobieństwa między tymi produktami.

Nie można zatem uznać, że napój alkoholowy i napój energetyczny są podobne tylko dlatego, że można je mieszać, konsumować lub wprowadzać do obrotu łącznie, z uwagi na to, że charakter, zamierzony cel i wykorzystanie tych towarów różnią się w zależności od obecności, lub brak alkoholu w ich składzie. -  powiedział Sąd.

Orzeczeniem Sądu decyzja EUIPO straciła moc. Red Bulla obciążono kosztami postępowania.

chevron-down
Copy link