Czy po sądowym zakazie prowadzenia pojazdów muszę zdać ponowny egzamin na prawo jazdy?

9 kwietnia 2020
hello world!

Czy ponowny egzamin na prawo jazdy jest konieczny po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów? To zależy od długości czasu, w którym sprawa jest pozbawiona możliwości prowadzenia. 

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, jakie przewiduje polski Kodeks karny (art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego). Zakaz ten orzekany jest obligatoryjnie zawsze w przypadku popełnienia przestępstwa komunikacyjnego. Co istotne, zakaz ten można orzec wobec każdej osoby popełniającej przestępstwo.

Oznacza to, że zakaz prowadzenia pojazdów można orzec również wobec osoby, która nie posiada prawa jazdy. W tym wypadku zakaz będzie polegał na niemożności uzyskania takiego pozwolenia.

Co więcej, zakaz ten można orzec wobec każdego uczestnika ruchu, nie tylko wobec kierowcy. Taki zakaz może być na przykład nałożony na pasażera samochodu, czy też na pieszego.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (katastrofa w ruchu) ustawy Kodeks karny (dalej jako „kk”), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kk (wypadek ze skutkiem śmiertelnym) lub w art. 355 § 2 kk (wypadek, którego sprawcą był żołnierz) był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Przeczytaj również:
Kiedy można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać?

Co po upływie czasu, na jaki orzeczono zakaz?

W sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono w związku z popełnionym przestępstwem, to orzeka się go od roku do lat 15. Przy wykroczeniach, środek ten wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Wraz z mijającym czasem, na który orzeczono zakaz, pojawia się pewne pytanie. Mianowicie: czy po upływie tego okresu można ponownie usiąść za kierownicą? A jeśli tak, to czy wcześniej trzeba coś zrobić? Warto pamiętać o możliwej konieczności ponownego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami. Mowa tu o powtórnym egzaminie na prawo jazdy.

Kiedy potrzebny będzie ponowny egzamin na prawo jazdy?

Regulacje dotyczące omawianego problemu znajdują się w ustawie o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 49 § 1 pkt 3b tej ustawy ponownemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

Oznacza to, że w przypadku popełnienia przestępstwa, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, sprawca najprawdopodobniej będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy. Stanie się tak z uwagi na fakt, że zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku przestępstw orzekany jest od roku w górę.

W przypadku wykroczeń następuje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w miesiącach. Oznacza to, że możliwe jest orzeczenie go np. w wymiarze 13 miesięcy. To z kolei będzie już powodowało konieczność ponownego zdania egzaminu. Jednocześnie dolna granica zakazu prowadzenia pojazdów w wypadku wykroczeń jest stosunkowo niska. Wynosi ona bowiem 3 miesiące. Daje to większe szanse na to, że orzeczony środek nie przekroczy roku. Tym samym nie pojawi się zatem konieczność ponownego podchodzenia do egzaminu.

Odbiór prawa jazdy

W przypadku krótszego od roku zakazu prowadzenia pojazdów, po jego upływie prawo jazdy można odebrać we właściwym starostwie powiatowym.

chevron-down
Copy link