Składki ZUS od przychodu od stycznia 2019 roku

16 października 2018
hello world!

Już od stycznia 2019 roku wejdzie w życie kolejna zmiana wprowadzona przez rząd w ramach Konstytucji Biznesu. Zmiana polega na opłacaniu składek ZUS od przychodu. Nowe przepisy mają na celu pomoc w opłacaniu składek ZUS najmniejszym przedsiębiorstwom.

Składki ZUS od przychodu nie dla każdego mikroprzedsiębiorcy

Padło wiele propozycji na określenie limitu przychodów przedsiębiorstwa. Finalnie w projekcie znalazł się zapis, że limit będzie równy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującym w poprzednim roku. Oznacza to, że nie każdy mały przedsiębiorca załapie się na tę ulgę. Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze składek ZUS od przychodu w 2019 roku nie mogą osiągnąć dochodu przewyższającego 63 tys zł. Limit obliczyć jest łatwo, otóż w roku 2018 minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. 30-krotność tej kwoty wynosi 63 tys zł.

Ograniczony czas płacenia ZUS od przychodu

Oprócz limitu przychodu przedsiębiorcę będzie ograniczał również okres, przez jaki może korzystać z opłacania składek ZUS od przychodu. Ograniczeniem będzie też okres, przez jaki przedsiębiorca będzie mógł opłacać ZUS od przychodu. Z projektu wynika, że składki ZUS od przychodu przedsiębiorca będzie opłacał przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca, który stale osiąga przychody poniżej limitu będzie mógł opłacać składki ZUS od przychodu przez 3 lata. Przez okres następnych 2-óch lat będzie zobowiązany do opłacania składek ZUS w zwykłej formie. Po tych dwóch latach dopiero będzie mógł opłacać składki ZUS od przychodu.

Inne warunki do spełnienia

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu zostały określone w ustawie również inne warunki, które musi spełnić. Z opłacania składek ZUS od przychodu nie skorzystają firmy, które w poprzednim roku opłacały podatek dochodowy w postaci karty podatkowej. Składki ZUS od przychodu dotyczą składek społecznych oraz na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna opłacana będzie na zasadach ogólnych. Ważnym warunkiem jest również to, że przedsiębiorca chcący skorzystać ze składek ZUS od przychodu nie może opłacać składek ZUS na preferencyjnych warunkach. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez przynajmniej 60 dni w roku poprzednim oraz to, że nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Składki ZUS od przychodu to kolejna zmiana mająca na celu pomoc najmniejszym przedsiębiorstwom. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. 

chevron-down
Copy link