SOP zastąpi BOR

9 stycznia 2018
hello world!

Do podpisu Prezydenta przekazana została 22 grudnia ustawa o Służbie Ochrony Państwa (SOP).

Ustawa przewiduje likwidację Biura Ochrony Rządu i zastąpienie go nową formacją.

Liczniejsza służba, lepsza ochrona

Zgodnie z projektem SOP ma być liczniejszy niż BOR oraz dysponować nowymi narzędziami. Tak samo jak BOR, SOP będzie się zajmował ochroną najważniejszych osób i obiektów w państwie.

Twórcy projektu argumentują liczniejszy skład osobowy nowej jednostki tym, że dzięki temu zostanie zapewniony właściwy standard ochrony najważniejszych osób w kraju, a ponadto ochroną będzie mogło być objętych więcej budynków administracji rządowej. Obecnie część z nich chroniona jest przez zewnętrzne firmy ochroniarskie, których standardy ochrony mogą być niewystarczające w porównaniu z rangą ochranianych osób i obiektów. Decyzję o objęciu nowych budynków ochroną Służby Ochrony Państwa ma podejmować minister spraw wewnętrznych i administracji.

Służba Ochrony Państwa jak Policja

SOP ma być formacją o charakterze ściśle policyjnym, między innymi uzyska możliwość wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Poprzednia jednostka, czyli Biuro Ochrony Rządu, uprawniona była jedynie do prowadzenia działań profilaktycznych, zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji niewystarczających z perspektywy specyfiki obecnych zagrożeń i niedookreślonych ustawowo. Ponadto Służba Ochrony Państwa w uzasadnionych przypadkach będzie mogła korzystać z pomocy i wsparcia innych formacji, np. Policji, Żandarmerii Wojskowej czy też Straży Granicznej.

Komendant na czele

Na czele Służby Ochrony Państwa stanie komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji państwowej. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. To komendant będzie określał zakres ochrony, jaki ma przysługiwać konkretnej osobie. Natomiast – jak do tej pory – o samym fakcie przydzielenia ochrony decydować będzie minister spraw wewnętrznych i administracji, poza przypadkami wymienionymi w ustawie. Komendant będzie ponadto wydawał pozwolenia na przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje.

Ochrona gości z zagranicy

Ustawa doprecyzowuje również, komu z zagranicznych gości przysługiwać będzie ochrona Służby Ochrony Państwa. Objęte zostaną nią delegacje, w skład których wejdą głowy państw, szefowie rządów i ich zastępcy, przewodniczący parlamentów lub izb parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych. Katalog ten będzie mógł być poszerzony w uzasadnionych przypadkach.

Novum w naborze

Kandydaci na funkcjonariuszy SOP, jak również sami funkcjonariusze, będą mogli być poddawani badaniom na wariografie, czyli wykrywaczu kłamstw. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w innych służbach państwowych, między innymi w Straży Granicznej. Ponadto przepisy ustawy pozwolą też na pozyskiwanie do SOP funkcjonariuszy z innych służb mundurowych.

chevron-down
Copy link