Handel ziemią rolną znów będzie możliwy

Ziemia rolna znajdująca się w granicach administracyjnych miasta zostanie wyłączona spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ta możliwość będzie jednak jedynie wówczas, gdy zostanie ona przeznaczona pod inwestycję mieszkaniową realizowaną na podstawie tzw. specustawy.

W obecnym stanie prawnym ziemia rolna może zostać nabyta jedynie przez rolnika indywidualnego. Każda inna osoba może ją nabyć jedynie za uprzednią zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (poprzednio: Agencji Nieruchomości Rolnych). Nawet jeśli KOWR wyrazi zgodę na transakcję, ziemia nadal musi być wykorzystana jedynie na cele rolnicze.

W największych polskich miastach większość gruntów nadal nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obowiązują więc wpisy w rejestrach gruntów. A w nich ziemie te figurują jako grunty rolne. Deweloperzy nie są w stanie ich nabyć, bo nie mogą ich wykorzystać zgodnie ze swoją działalnością. Tymczasem w samej Warszawie takich problematycznych nieruchomości jest około 15 tys hektarów.

Zdaniem Artura Sobonia, wiceministra inwestycji i rozwoju, obowiązujące prawo nie pozwala sensownie wykorzystać tych terenów. W związku z tym specustawa, tzn. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji przewiduje również nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowelizacja uwolni grunty

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, przepisów dotyczących ograniczenia handlu ziemią nie będzie się stosowało do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Warunkiem jest, że grunty te mają być wykorzystane w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy. Ewentualnie jeżeli dla tych gruntów wydano ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Deweloper nie otrzyma jednak zgody na budowę bezwarunkowo. Ustawa przewiduje możliwość odebrania nieruchomości deweloperowi przez KOWR, jeśli nie spełni on kilku warunków:

  • w ciągu 2 lat od nabycia deweloper musi uzyskać ostateczną decyzję inwestycyjną lub pozwolenie na budowę,
  • w ciągu 5 lat od uzyskania pozwolenia musi wybudować przynajmniej 50% budynków, jeśli inwestycja składa się z więcej niż jednego budynku.

Jeśli deweloper nie spełni któregoś z tych warunków, KOWR ma prawo do nabycia od niego nieruchomości.

Nowelizacja spotkała się z ogólnym zadowoleniem. Projekt chwali między innymi Polski Związek Firm Deweloperskich. PZFD chciałby jednak iść o krok dalej - wyłączyć spod reżimu ustawy wszystkie nieruchomości rolne znajdujące się na terenie miast, niezależnie od ich zabudowywania w trybie specustawy.