Co można odliczyć od podatku za 2017 rok? Część 3

29 marca 2018
hello world!

W części pierwszej oraz części drugiej opisaliśmy niektóre obowiązujące odliczenia od podatku za 2017 rok. Dziś kolejne trzy ulgi. A już jutro ostatnia część cyklu!

Krwiodawcy

Należy zaznaczyć, że w przypadku krwi mamy do czynienia z ulgą z tytułu darowizny, która została darowana określonemu podmiotowi, w konsekwencji czego podlega stosownemu odliczeniu podatkowemu. Niniejszą ulgę, rozpatruje się łącznie z innymi darowiznami tj. na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego. Łączna suma darowizn nie może przekroczyć 6% wartości dochodu podatnika. Wycenia się, że jeden litr krwi oraz osocza wynosi 130 złotych. Jeśli zdarzy się, że otrzymamy płatność od jednostki krwiodawczej, to w tym momencie płatność ta powoduje brak prawa do ulgi na tą wartość.

Zapłatą za krew nie są produkty spożywcze otrzymane tuż po zabiegu, w postaci słodyczy i napojów, które służą pobudzeniu naszego organizmu lub przywróceniu go do stanu pierwotnego. Prawu do ulgi podlega darowizna, zrobiona przez honorowego dawcę na rzecz zarejestrowanej jednostki organizacji publicznej służby krwi. Jeśli chodzi o stosowną dokumentację, wystarczy wpis w karcie honorowego dawcy. Niniejszą darowiznę należy ująć w załączniku PIT-O w poz. 15 oraz wypełnić informację o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych, które pozwolą na identyfikację obdarowanego. W deklaracji PIT-36 możemy ująć to w poz. 159, natomiast w deklaracji PIT-37 poz. 105.

Darowizny na cele kościelne oraz organizacje publiczne i społeczne

Darowizny na cele organizacji OPP oraz na cele kościelne, podlegają odliczeniu od dochodu podatnika, który zdecydował się przekazać środki pieniężne, aby wesprzeć konkretne jednostki organizacyjne, które realizują cele pożytku publicznego. Jeśli podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym chce wesprzeć tą samą organizację, na którą dokonał darowizny, może dodatkowo przekazać tej samej organizacji 1% OPP. Kwoty te nie sumują się i są niezależne od siebie. Kwotę darowizny uzupełnia się w rocznej deklaracji, w miejscu gdzie podaje się kwotę dokonanych odliczeń. Bardziej szczegółowe dane umieszcza się z załączniku PIT-O takie informacje jak: kwota darowizny, dane pozwalające na identyfikacje, w szczególności nazwę oraz adres podmiotu obdarowanego.

Miejsca na uzupełnienie danych są te same, co w przypadku darowizny krwi na rzecz organizacji publicznej służby krwi. Można też dokonać darowizny w innej postaci niż pieniężnej. Przekazanie darowizny należy stosownie udokumentować w postaci pisemnej lub potwierdzić notarialnie. Dodatkowo należy być w posiadaniu oświadczenia osoby obdarowanej o przyjęciu darowizny. Darowizny, które można odliczyć od dochodu muszą być dokonane w poprzednim roku podatkowym, za który rozliczamy deklaracje roczną. Można dokonać darowizny na rzecz organizacji z innego kraju Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem że jest to działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Z przepisów wynika, że nie ma możliwości odliczenia darowizny dokonanej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W przypadku gdy darowizna zostanie zwrócona podatnikowi, należy tą informację zgłosić do fiskusa w terminie miesiąca od dokonania zwrotu. Odliczenie darowizny przysługuje podatnikom, który rozliczają się przy użyciu formularza PIT-36 lub PIT-37 za pośrednictwem załącznika PIT-O poz. 13.

Ulga na internet

Ulga na internet, jest odliczana od dochodu w momencie przygotowania zeznania rocznego. Jest to specyficzny rodzaj ulgi, która została mocno ograniczona i jest obwarowana pewnymi warunkami. Z ulgi można skorzystać tylko dwa razy i tylko w dwóch następujących po sobie latach. Z związku z tym, mogą skorzystać z tej ulgi tylko podatnicy, którzy wcześniej z niej nie korzystali. Maksymalną kwotą, jaką można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym jest 760 złotych na osobę. W przypadku współmałżonków jeśli to jeden z nich rozliczał ulgę na internet, w dwóch okresach rozliczeniowych, to w kolejnych dwóch latach drugi ze współmałżonków, może skorzystać z odliczenia ulgi na internet. W ten sposób wszyscy małżonkowie skorzystają z możliwości własnego odliczenia ulgi za internet.

Na dokumentach, które podlegają odliczeniu muszą znajdować się dane małżonka, którego ulga będzie dotyczyć. Po danym okresie wykorzystania ulgi przez jednego ze współmałżonków, faktury mogą być wystawiane na inną osobę niż w latach poprzednich, kiedy ulga na internet była stosowana. Ulga przysługuje również tym, którzy ponoszą koszty związane z internetem w postaci modemu lub w innych formach, jak podczas korzystania z telefonu komórkowego. Fiskus nie wymaga, aby korzystanie, a także wydatki poniesione na internet, były przedstawione za pomocą faktury, lecz jest to jeden z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów na udokumentowanie tej usługi. W celu uwzględnienia ulgi na internet należy wypełnić załącznik PIT-O w poz. 25 oraz PIT-36 poz. 159 lub PIT-37 poz. 105.

chevron-down
Copy link