Spółka europejska

20 sierpnia 2018
hello world!

Spółka europejska (SE - Societas Europaea) jest jedną z paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc spółka europejska jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej.

Spółka europejska musi być zarejestrowana w rejestrze handlowym państwa, w którym znajduje się jej siedziba. Działalność spółki europejskiej reguluje rozporządzenie 2157/2001/WE oraz dyrektywa 2001/86/WE. Statut spółek europejskich jest identyczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, że spółka europejska zarejestrowana w jednym państwie jest uznawana za taką w pozostałych państwach oraz podlega jednakowym przepisom w całej Unii Europejskiej.

Spółka europejska – najważniejsze zagadnienia

Najważniejszą informacją jest to, że SE mogą zakładać tylko spółki kapitałowe, które są zarejestrowane w państwach członkowskich Unii. Kapitał zakładowy spółki europejskiej musi wynosić minimum 120 tys. euro. Odpowiedzialność za zobowiązania SE, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, ponoszą jej akcjonariusze.

Spółka europejska może powstać tylko w następujących sytuacjach:

  • Fuzja spółek akcyjnych, których miejsce siedziby znajduje się w Unii Europejskiej, jeżeli przynajmniej dwie z nich podlegają pod prawo różnych państw członkowskich,
  • Utworzenie przez SE innej jednoosobowej firmy w tej formie,
  • Przekształcenie spółki akcyjnej mającej siedzibę w kraju Unii Europejskiej,
  • Utworzenie grupy kapitałowej SE przez spółki akcyjne i spółki z o. o.

Spółka europejska – księgowość i opodatkowanie

O tym, jak opodatkowana jest spółka europejska wyznacza prawo miejsca siedziby. Wynika to z art. 10 statutu SE, który mówi, że kwestie nieregulowane w statucie reguluje prawo kraju siedziby spółki. Opodatkowanie zysków spółki europejskiej regulować będzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajami Unii Europejskiej. Księgowość spółek europejskich prowadzi się na podstawie przepisów prawa państwa siedziby firmy. Sprawozdania finansowe mogą być tworzone zarówno w walucie krajowej jak i w euro.

Spółka europejska – korzyści

  • Łatwiejsze prowadzenie działalności gospodarczej w więcej niż jednym kraju UE,
  • Możliwość przeniesienia siedziby spółki do innego państwa członkowskiego bez konieczności likwidacji spółki,
  • Możliwość angażowania pracowników z innych krajów w działalność spółki. Jeżeli prowadzisz firmę i zamierzasz poszerzyć działalność na skalę międzynarodową w obrębie UE, dobrym rozwiązaniem jest utworzyć spółkę europejską.
[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link