Więcej żołnierzy ze statusem weterana

3 września 2018
hello world!

Prezydent wniósł do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań za granicą. Nowe przepisy mają przyznawać status weterana osobom, które brały udział w misjach trwających krócej niż 60 dni.

Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązujących przepisów, status weterana należy się jedynie tym żołnierzom, którzy brali udział w misjach i kontyngentach zagranicznych trwających dłużej niż 60 dni. Zgodnie z nowelizacją, status weterana uzyskaliby również ci żołnierze, którzy brali udział w misjach krótszych niż 60 dni, jeśli łącznie przebywali na działaniach poza granicami Polski przez co najmniej 90 dni.

Zmiany te oznaczają, że status weterana będą mogli osiągnąć ci uczestnicy zagranicznych misji i kontyngentów, którzy brali w nich udział wielokrotnie, ale z uwagi na charakter i potrzeby misji nigdy nie przebywali poza krajem dłużej niż 60 dni.

Strażaków obowiązuje to od dawna

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o weteranach działań za granicą, z tego przywileju mogą korzystać grupy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej. Brzmienie przepisu bowiem już teraz wskazuje, że weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Żołnierze postulują zmiany

O zmiany w ustawie postulują żołnierze, którzy swoje wątpliwości przedstawili Narodowej Radzie Rozwoju. Stanowi ona forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Jeśli Parlament podejmie decyzję o nowelizacji ustawy, zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. W chwili obecnej projekt czeka w Sejmie na opinie ekspertów.

Zalety statusu weterana

Żołnierz posiadający status weterana ma prawo do:

  • bezpłatnej (i bez kolejki) pomocy psychologa w jednostce wojskowej oraz w wojskowych pracowniach psychologicznych,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jeśli jest zatrudniony na etacie,
  • przyjęcia bez kolejki do domu weterana,
  • zapomogi po ukończeniu 65. roku życia,
  • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub przez dowódców jednostek wojskowych,
  • asysty honorowej podczas swojego pogrzebu na terytorium Polski.
chevron-down
Copy link