Broń pod większą kontrolą - System Rejestracji Broni w Polsce

11 maja 2018
hello world!

Cała broń znajdująca się w prywatnych rękach trafi do rejestru tworzonego przez MSWiA. W tym celu powołany do życia ma zostać System Rejestracji Broni. Jedną z podstawowych funkcji będzie komputeryzacja i udzielenie dostępu do bazy uprawnionym organom, takim jak Policja.

Zwiększenie kontroli uprawnionych organów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że nowe przepisy wynikają z postanowień dyrektyw i rozporządzeń wydanych przez UE. Najważniejszą zmianą będzie stworzenie Systemu Rejestracji Broni. W SRB będą znajdować się dane, takie jak:

  1. historia konkretnej sztuki broni;
  2. informacje o posiadaczu;
  3. informacje o miejscu przechowywania konkretnego egzemplarza broni;
  4. czy broń została użyczona innej osobie;
  5. cechy użytkowe broni lub ich brak;
  6. zniszczenie lub utrata broni.

Ma to prowadzić do jak najsprawniejszego prowadzenia działań kontrolnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie bronią palną.

SRB nie tylko w Polsce

System Rejestracji Broni nie jest wymysłem polskiego ustawodawcy. Powołanie do życia opisywanej instytucji stało się obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Projekt ustawy przewiduje, że każdy z przedsiębiorców będzie mógł samodzielnie, poprzez użycie SRB, dokonać ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej. Do tego celu zostaną utworzone elektroniczne księgi ewidencyjne.

Po wejściu w życie nowelizacji osoba prowadząca działalność gospodarczą (związaną z handlem bronią) po zakończeniu działalności koncesjonowanej spotka się z kolejnym ułatwieniem. Niepotrzebne będzie przekazywanie ksiąg ewidencyjnych do MSWiA, ponieważ będą one archiwizowane w SRB.

Każda informacja o sprzedaży będzie również przebiegała w sposób mniej skomplikowany. Wystarczy wprowadzenie do systemu. Nie potrzeba kontaktować się z właściwymi organami.

Naprawiasz broń? Będziesz w rejestrze

Każda osoba wykonująca zawód rusznikarza będzie musiała ewidencjonować przyjętą broń. Nie jest istotne, że znajduje się ona w jej posiadaniu tylko ze względu na naprawę lub remont.

Ewidencji nie będzie podlegać broń historyczna. Do takiej wg ustawy należy " broń palna rozdzielnego ładowania przystosowana do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego, wytworzona przed 1885 rokiem, a także repliki i przekroje broni niezdolne do miotania pocisków jeżeli nie zawierają istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej". Do posiadania takiego modelu nie jest także wymagane zezwolenie. Kolejnymi wyjątkami będzie broń wpisana:

  1. na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego;
  2. do rejestru zabytków;
  3. do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  4. do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 

 

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link