Tag: Krajowy Rejestr Sądowy

Pozostałe

Wszystko o spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, aczkolwiek łączy ona w sobie elementy zarówno spółki komandytowej, jak i spółki akcyjnej. Dzięki temu jest ona bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W spółce komandytowo-akcyjnej za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik- komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada on […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel – zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. CREWAN – Nowa instytucja Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona […]

Pozostałe

Obowiązek podania adresu do doręczeń w nowelizacji ustawy o KRS

Znowelizowana ustawa o KRS przyniesie wiele zmian. Część z nich weszła już w życie 15 marca 2018 roku, pozostałe zaczną obowiązywać sukcesywnie. Wszędzie możemy przeczytać o elektronicznym podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych. Jednakże nowelizacja ustawy o KRS przyniosła jeszcze jedną, równie istotną modyfikację. Mowa tutaj o zmienionym art. 19a ust. […]

Prawo Administracyjne

Nowelizacja ustawy o KRS

15 marca 2018 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści aktu prawnego wynika, że wprowadzony zostanie obowiązek (nałożony na przedsiębiorców) składania wniosków do KRS w formie elektronicznej. Nowa forma dotyczy również prowadzenia akt rejestrowych, a instytucja kuratora rejestrowego została zlikwidowana. Czemu służą zmiany? Rząd […]

Pozostałe

Kiedy zmiany w spółce stają się skuteczne?

Spółka może dokonywać w swoich strukturach szeregu różnorodnych zmian. Od zmiany siedziby, poprzez zmiany osobowe w zarządzie, aż do całkowitej modyfikacji przedmiotu prowadzonej działalności. Problem pojawia się w momencie, gdy zmiany te zostały zgłoszone do KRS, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane. Czy już obowiązują, czy też trzeba czekać na wpis? […]

Pozostałe, Prawo Karne

Krajowy Rejestr Sadowny – jak chronić się przed wyłudzeniami

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje dwa śledztwa dotyczące wyłudzania opłat za wpis do rejestrów. Sprawa już od kilku lat znana jest w całej Polsce. Tylko w jednym z tych śledztw jak dotąd ujawniono 17 tyś pokrzywdzonych przedsiębiorców. Również i do nas dotarły pisma od wyłudzaczy. Jedno ze śledztw prokuratury dotyczy […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: F jak firma

„Mam firmę”, „prowadzę firmę” – taką deklarację możemy często usłyszeć od przedsiębiorcy chwalącego się tym, że prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma w rozumieniu potocznym oznacza po prostu, że ktoś prowadzi spółkę lub ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Prawnicza definicja nie ma jednak ze znaczeniem potocznym nic wspólnego. Definicja kodeksowa Zgodnie […]

Pozostałe

Sprawozdania finansowe już tylko elektronicznie

W zeszłym roku, w grudniu, do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach będą obowiązywały od 1 października 2018 r. Niewątpliwie ogromne novum dotyczy m.in. zmian związanych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. Ponadto konieczna jest implementacja […]

Prawo Administracyjne

Kontakt z KRS przez internet – zmiana ustawy przyjęta przez Radę Ministrów

14 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy on nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowania rejestrowego. Odtąd kontakt z sądem ma stać się łatwiejszy. Sprawniej i skuteczniej Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Rady Ministrów usprawnienie systemu […]