Tag: Krajowy Rejestr Sądowy

Prawo Cywilne

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową). Jej strony (tj. wspólnicy) zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ściśle określony sposób, w […]

Prawo Cywilne

Czym jest firma?

„Mam firmę”, „prowadzę firmę” – taką deklarację możemy często usłyszeć od przedsiębiorcy chwalącego się tym, że prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma w rozumieniu potocznym oznacza po […]