Tag: policja

Prawo Karne

„Stój bo strzelam!” – kiedy policjant może użyć broni palnej?

„Funkcjonariusze Policji (…) realizując wspólnie czynności poszukiwawcze za ściganym listem gończym (…) w wyniku niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to niewłaściwego rozpoznania (…) przystąpili do zatrzymania jadących samochodem marki Rover. (…) Okoliczności i sposób realizacji czynności (…) wywołało u zatrzymywanych obawę realizowanego wobec nich zachowania bezprawnego i […]

Prawo Drogowe

Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów

Stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym zostaną przejęte przez policję. W przepisach prawa natomiast w końcu znajdą się wyraźne regulacje dotyczące oznakowania fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało właśnie działania legislacyjne mające usprawnić obsługę tego typu urządzeń. Będzie to tym samym odpowiedź na apele Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braków w rozporządzeniach […]

Prawo Konstytucyjne

Jak zmienić ustawę o zgromadzeniach i stosowanie przepisów tak, by było to zgodne z Konstytucją i innymi obowiązującymi standardami- rekomendacje RPO

Wolność zgromadzeń jest źrenicą wolności; tymczasem jest ona dziś w Polsce naruszana przez obecną ustawę o zgromadzeniach oraz wskutek działań władz. To główny wniosek raportu Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności zgromadzeń publicznych. Obszerny dokument zawiera liczne rekomendacje, m.in. likwidacji tzw. zgromadzeń cyklicznych i umożliwienia odbywania kontrmanifestacji. Zdaniem RPO […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Punkty karne – czy kierowca musi być poinformowany o ich nałożeniu?

Przekraczanie prędkości dla wielu polskich kierowców jest czymś naturalnym. Jesteśmy w światowej czołówce również pod względem łamania innych przepisów ruchu drogowego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dość znikoma dolegliwość kar. Wysokość mandatów nie zmienia się od wielu lat, mimo że przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wzrosło przeszło dwukrotnie. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Udostępnienie nagrań z wideorejestratora – czy policja ma prawo odmówić?

Zapisy wideo, rejestrowane przez policję, są podstawą wystawiania mandatów za dokonane wykroczenia drogowe. Dostęp do tego typu materiału dowodowego może stanowić jedyną linię obrony dla kierowcy w razie wypadku.  Nagrania są informacją publiczną, ale… Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (II SAB/Sz 36/17). W rzeczonej sprawie powód wniósł skargę na […]

Prawo Administracyjne

Kamery osobiste dla policjantów – pilotaż zakończony sukcesem

2 tys. – tyle kamer osobistych otrzymają polscy policjanci w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Dnia 26 lipca 2018 roku Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA podsumował trwający od grudnia 2017 roku do kwietnia br. program pilotażowy ww. urządzeń rejestrujących. 4-letni projekt Rozpoczęty w 2017 roku projekt zakłada modernizację służb mundurowych w […]

Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur CPT – zbieżne z ustaleniami RPO

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur (CPT) są zbieżne z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich, co należy zrobić, aby Polska była państwem bez tortur. W raporcie po wizytacji w Polsce komitet wskazał m.in. na niemożność bezzwłocznego kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem; zalecił też szkolenia dla policji w sprawie zasad używania paralizatorów. Komitet […]

Prawo Karne

Czym jest umorzenie rejestrowe?

Umorzenie rejestrowe, jak każde inne, kończy wszczęte uprzednio postępowanie. Katalog przesłanek z art. 17 KPK określa sytuacje, w jakich powinno ono nastąpić. Czym więc różni się zwykłe umorzenie od umorzenia rejestrowego, będącego następstwem wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw? Tylko dochodzenia! Co istotne, umorzenie opisane […]