Tag: policja

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Zbadanie zawartości dysków prywatnego komputera bez zgody sądu

W dniu 30 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący: prawa do poszanowania życia prywatnego; zbadania zawartości dysków prywatnego komputera dla potrzeb postępowania karnego bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu. Ingerencję uznaje się za „konieczną w demokratycznym społeczeństwie” dla osiągnięcia uprawnionego celu, jeżeli: odpowiada „pilnej potrzebie społecznej” oraz, w […]

Prawo Karne

Przestępstwa publicznoskargowe, wnioskowe i prywatnoskargowe

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, najważniejszym oskarżycielem w sprawach karnych jest prokuratura. Tę funkcję w niektórych przypadkach może pełnić również policja, straż graniczna czy inne podobne instytucje. Są to wyspecjalizowane organy, które zostały ustanowione właśnie w celu ścigania przestępców i stawiania ich przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Nie wszyscy jednak wiedzą, […]

Prawo Drogowe, Prawo Karne

Kara za przekroczenie prędkości wyższa niż wskazuje taryfikator? To zgodne z prawem!

Nakładam na pana mandat w wysokości 500 zł i pouczam, że przysługuje panu prawo do odmowy przyjęcia mandatu – taką formułkę często z ust policjantów słyszą piraci drogowi. Nie każdy z nich decyduje się na podpisanie blankietu. Wielu woli dochodzić swoich praw w sądzie. Kierowcy myślą, że nie ryzykują zbyt wiele, […]

Zbrodnia i Kara

„Stój bo strzelam!” – kiedy policjant może użyć broni palnej?

„Funkcjonariusze Policji (…) realizując wspólnie czynności poszukiwawcze za ściganym listem gończym (…) w wyniku niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to niewłaściwego rozpoznania (…) przystąpili do zatrzymania jadących samochodem marki Rover. (…) Okoliczności i sposób realizacji czynności (…) wywołało u zatrzymywanych obawę realizowanego wobec nich zachowania bezprawnego i […]

Prawo Drogowe

Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów

Stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym zostaną przejęte przez policję. W przepisach prawa natomiast w końcu znajdą się wyraźne regulacje dotyczące oznakowania fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało właśnie działania legislacyjne mające usprawnić obsługę tego typu urządzeń. Będzie to tym samym odpowiedź na apele Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braków w rozporządzeniach […]

Prawo Konstytucyjne

Jak zmienić ustawę o zgromadzeniach i stosowanie przepisów tak, by było to zgodne z Konstytucją i innymi obowiązującymi standardami- rekomendacje RPO

Wolność zgromadzeń jest źrenicą wolności; tymczasem jest ona dziś w Polsce naruszana przez obecną ustawę o zgromadzeniach oraz wskutek działań władz. To główny wniosek raportu Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności zgromadzeń publicznych. Obszerny dokument zawiera liczne rekomendacje, m.in. likwidacji tzw. zgromadzeń cyklicznych i umożliwienia odbywania kontrmanifestacji. Zdaniem RPO […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Punkty karne – czy kierowca musi być poinformowany o ich nałożeniu?

Przekraczanie prędkości dla wielu polskich kierowców jest czymś naturalnym. Jesteśmy w światowej czołówce również pod względem łamania innych przepisów ruchu drogowego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dość znikoma dolegliwość kar. Wysokość mandatów nie zmienia się od wielu lat, mimo że przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wzrosło przeszło dwukrotnie. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Udostępnienie nagrań z wideorejestratora – czy policja ma prawo odmówić?

Zapisy wideo, rejestrowane przez policję, są podstawą wystawiania mandatów za dokonane wykroczenia drogowe. Dostęp do tego typu materiału dowodowego może stanowić jedyną linię obrony dla kierowcy w razie wypadku.  Nagrania są informacją publiczną, ale… Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (II SAB/Sz 36/17). W rzeczonej sprawie powód wniósł skargę na […]

Prawo Administracyjne

Kamery osobiste dla policjantów – pilotaż zakończony sukcesem

2 tys. – tyle kamer osobistych otrzymają polscy policjanci w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Dnia 26 lipca 2018 roku Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA podsumował trwający od grudnia 2017 roku do kwietnia br. program pilotażowy ww. urządzeń rejestrujących. 4-letni projekt Rozpoczęty w 2017 roku projekt zakłada modernizację służb mundurowych w […]