Tag: policja

Pozostałe

Kamery osobiste dla policjantów – pilotaż zakończony sukcesem

2 tys. – tyle kamer osobistych otrzymają polscy policjanci w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Dnia 26 lipca 2018 roku Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA podsumował trwający od grudnia 2017 roku do kwietnia br. program pilotażowy ww. urządzeń rejestrujących. 4-letni projekt Rozpoczęty w 2017 roku projekt zakłada modernizację służb mundurowych w […]

Pozostałe

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur CPT – zbieżne z ustaleniami RPO

Rekomendacje europejskiego komitetu ds. tortur (CPT) są zbieżne z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich, co należy zrobić, aby Polska była państwem bez tortur. W raporcie po wizytacji w Polsce komitet wskazał m.in. na niemożność bezzwłocznego kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem; zalecił też szkolenia dla policji w sprawie zasad używania paralizatorów. Komitet […]

Prawo Karne

Czym jest umorzenie rejestrowe?

Umorzenie rejestrowe, jak każde inne, kończy wszczęte uprzednio postępowanie. Katalog przesłanek z art. 17 KPK określa sytuacje, w jakich powinno ono nastąpić. Czym więc różni się zwykłe umorzenie od umorzenia rejestrowego, będącego następstwem wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw? Tylko dochodzenia! Co istotne, umorzenie opisane […]

Cykle, Prawo Karne

Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – tortury

To już ostatni artykuł z cyklu. Zanim podziękuję Wam za lekturę, chciałbym poruszyć jeszcze jeden problem – bardzo ważny. Wiąże się on z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy, których poczynania ETPCz nazwał wprost torturami. Przedstawiona sprawa dotyczy Anny Wiktorko. Walka o głos Wydarzenia miały miejsce 27.12.1999 r. w Olsztynie. Anna Wiktorko […]

Pozostałe, Prawo Karne

Zatrzymywani przez policję powinni mieć prawo do napojów i posiłków

Osoby zatrzymywane przez policję otrzymują pierwszy posiłek po kilkunastu godzinach od momentu zatrzymania; niezapewniane są im też napoje. Jeszcze w 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, aby uregulować prawo zatrzymanego do napoju i posiłku. Mimo upływu dwóch lat, do dziś nie ma odpowiedzi resortu. Dlatego Adam Bodnar […]

Cykle, Prawo Karne

Czy przestępstwo można wykryć po zapachu?

Specjalnie przygotowany czworonóg o wdzięcznym imieniu Rex musi przejść specjalną tresurę, dzięki której stanie się najlepszym przyjacielem policjanta, a najgorszym wrogiem przestępcy.  Nasz wonny tester, który do niedawna beztrosko machał radośnie ogonkiem stanie się jednym z najlepszych radarów zapachowych, który zapoznawany jest z szeregiem wyselekcjonowanych substancji. Czym jest osmologia? Jest […]

Pozostałe, Prawo Karne

Policja powinna niezwłocznie reagować na hasła i symbole rasistowskie i faszystowskie – musi też je znać

Komendant Główny Policji powinien wydać wytyczne o obowiązku niezwłocznej interwencji w każdym przypadku publicznego propagowania symboli i haseł rasistowskich, faszystowskich czy nazistowskich – uważa RPO. Rzecznik podkreśla brak reakcji policjantów na prezentowanie takich treści i chce by komendant krytycznie to ocenił. Policjanci muszą również mieć wiedzę o takich symbolach i […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

ETPCz – przejęcie dokumentów to naruszenie tajemnicy korespondencji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 maja 2018 roku orzekł, iż przejęcie przez policjanta w holu sądowym dokumentów, które obrońca chciał przekazać swoim klientom, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji. ETPCZ jednomyślnie wskazał, iż zachowanie to stanowiło naruszenie Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego […]

Prawo Karne

Prawa i obowiązki zatrzymanego przez Policję

Zatrzymanie przez Policję jest jednym z tych zdarzeń, o którym myślimy, że nigdy nam się nie przydarzy. W rzeczywistości może to spotkać każdego z nas. Z tego powodu należy pamiętać o szeregu uprawnień i obowiązków. Wiedza ta pozwoli możliwie skrócić nieprzyjemne doświadczenie, jakim jest zatrzymanie.  Zatrzymanie przez Policję – co […]