Tag: skarga

22 kwietnia 2021
Forma skargowa procesu karnego
Na jakich zasadach opierał się model skargowy procesu karnego? Czy forma skargowa procesu karnego nadal istnieje? Dowiedz się więcej
20 stycznia 2021
Postulat szybkości postępowania cywilnego
Sprawność postępowania cywilnego – zakończenie sprawy na pierwszym posiedzeniu jest możliwe tylko wówczas, gdy nie spowoduje szkody dla wyjaśnienia sprawy.
30 października 2019
Odszkodowanie za odwołany lot - możesz dostać nawet 600 euro!
Za odwołany lub opóźniony lot pasażer może uzsykać odszkodowanie lotnicze. Dowiedz się, kiedy możesz otrzymać nawet 600 euro odszkodowania za odwołany lot!
27 czerwca 2019
Skarga pauliańska - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia prawa
Skarga pauliańska sprowadza się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jakie przesłanki należy spełnić, by można było z niej skorzystać?
3 kwietnia 2019
Pierwsza skarga nadzwyczajna rozpoznana
Nowa instytucja prawna pomaga obywatelom. Nastąpiło rozpoznanie przez SN pierwszej skargi nadzwyczajnej. Sprawdź, czego dotyczyła skarga nadzwyczajna.
22 marca 2019
Opóźnienie lub odwołanie pociągu - kiedy przysługuje rekompensata?
Opóźnienie lub odwołanie pociągu. Sprawdź, jak dochodzić rekompensaty na gruncie prawa polskiego. Jak złożyć reklamację? Poznaj swoje prawa.
13 marca 2019
WSA: Paczkomat to samowola budowlana
Paczkomat został uznany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi za samowolę budowlaną. Czy konieczny zatem będzie demontaż paczkomatów?
15 lutego 2019
Uzależnienie od alkoholu nie jest powodem do wysłania kierowcy na badania
Czy uzależnienie od alkoholu może być podstawą do zabrania prawa jazdy? Kiedy pracodawca może wystosować skierowanie na badania swojego pracownika?
8 lutego 2019
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
Osoba występująca przed sądem ma szansę na co najmniej dwukrotne rozpatrzenie własnej sprawy. Dowiedz się jak wyglądają zwyczajne środki zaskarżenia.
4 lutego 2019
Seniorze, uważaj na firmę CMSE!
CMSE oszukuje seniorów, stosując nieuczciwe praktyki rynkowe. Do UOKiK wpłynęły liczne skargi. W jaki sposób spółka narusza zbiorowy interes konsumentów?