Tag: spadek

Podatki, Prawo Cywilne

Sprzedaż mieszkania bez podatku – zmiany w PIT

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Na nowej regulacji skorzystają przede wszystkim spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powinny dać więcej czasu na realizację własnych celów mieszkaniowych. Na nowelizacji zyskają spadkobiercy Nowelizacja ustawy o PIT […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przesłanki wymagalności roszczenia o zachowek

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c., zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeśli zstępny uprawniony jest małoletni, 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, zaś w innych wypadkach połowa […]

Prawo Administracyjne

Czy to już koniec reprywatyzacji?

Słynna na cały kraj Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmuje się badaniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących zwrotów gruntów spadkobiercom ich przedwojennych właścicieli. Chociaż to polityczne gremium rozpoznaje wyłącznie sprawy stołeczne, problem reprywatyzacji dotyczy niemal całej Polski. W ostatnich dniach głośno jest o sprawie roszczeń następców prawnych rolniczego rodu do […]

Podatki

Otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny – podatek

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Kto składa formularz SD-Z2 Pamiętaj, poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. A jeśli znajdują się za granicą […]

Prawo Cywilne

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Czy na pewno zawsze najlepsze?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wielu z nas słyszało, że w przypadku dziedziczenia jest to najlepszy, wręcz jedyny słuszny, wybór. Okazuje się jednak, że to nie zawsze musi być prawda. Czasami należy zastanowić się dwa razy co do sposobu przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co właściwie kryje […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Sąd Najwyższy w dniu 22 maja 2018 roku, podjął uchwałę odpowiadając tym samym na zagadnienie prawne, sformułowane przez sąd niższej instancji. Zagadnienie prawne miało następującą treść: „Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Cywilne

Opodatkowanie majątku nabytego w spadku

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką. Stan faktyczny Zgodnie z testamentem wnioskodawczyni i jej maż stali się spadkobiercami. Wnioskodawczyni wskazała, że jej znajoma po śmierci swojego męża […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: T jak testament

Testament w polskim prawie ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to dokument zawierający wolę testatora, ale testament to także określenie czynności prawnej. W Polsce spisywanie testamentu wciąż nie cieszy się szczególną popularnością. Wielu Polaków uważa, że testament mogą spisać tylko osoby ciężko chore lub zamożne. Spisania testamentu można dokonać z […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: S jak spadek

Co rozumiemy przez spadek? Są to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą śmierci przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców. Należy pamiętać, że nie wszystkie z nich są dziedziczne. Moment otwarcia spadku Za moment otwarcia spadku uznaje się chwilę, w której spadkobierca zmarł. W tym momencie spadkobiercy wchodzą i […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: D jak dziedziczenie

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest dla nas traumatycznym przeżyciem. Jednak, gdy opadną już związane z tym pierwsze emocje, należy uporządkować sprawy z zakresu prawa spadkowego. Od czego zacząć postępowanie spadkowe, gdzie się udać oraz kto, dlaczego i w jakim stopniu dziedziczy po zmarłej osobie? Otwarcie spadku Czym właściwie jest spadek? […]