Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

16 sierpnia 2018
hello world!

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostało umieszczone przez ustawodawcę w procedurze nieprocesowej  kodeksu postępowania cywilnego.

Ustawodawca dał spadkobiercy możliwość wyboru sposobu dziedziczenia i tak zgodnie z art. 1012 KC spadkobierca ma możliwość  przyjąć spadek bez ograniczeń (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić.

Uczestnikami postępowania o stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy są wszyscy spadkobiercy ustawowi.

Termin do złożenia oświadczenia

Ustawodawca w art. 1012 KC wyznaczył spadkobiercom termin do złożenia oświadczenia o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i wynosi on sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeśli spadkobierca nie złoży w tym terminie oświadczenia to oznacza, że nabył spadek wprost z ustawy. A więc bez ograniczenia za długi spadkowe- 1015 KC. Jeśli wśród spadkobierców jest osoba niepełnoletnia, wszyscy spadkobiercy przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 KC w zw. z art. 1016 KC).

Stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobiercy przyjmują spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości aktywów tego spadku. Przykładowo jeśli spadkobierca zostawił w spadku nieruchomość o wartości 150.000 zł a długi spadkobiercy wynoszą 200.000 zł, to spadkobiercy odpowiadają tylko do kwoty 150.000 zł.

Właściwość Sądu

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego wedle ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

chevron-down
Copy link