Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

6 września 2021
Powtórka przed egzaminem – Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej - jakie są jego główne założenia? Sprawdź, co trzeba o nim wiedzieć przed egzaminem. Przykładowe pytania egzaminacyjne
3 grudnia 2020
Niekorzystne praktyki biznesowe dużych platform internetowych – wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Booking.com
Na czym polegają niekorzystne praktyki biznesowe dużych platform internetowych i jak się przed nimi bronić? Gdzie można pozwać Booking.com?
18 września 2020
Powtórka przed egzaminem – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Czym jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Jakie kompetencje przyznaje on Unii Europejskiej? Dowiedz się więcej.
4 maja 2020
Czym jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Czym jest Trzybunał Sprawiedlwości Unii Europejskiej? Jakie pełni funkcje? Jakie posiada kompetencje? Jak wygląda jego struktura? Kto wchodzi w jego skład?
8 kwietnia 2020
Decyzja TSUE w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej
13 stycznia 2020
Czy Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona przez TSUE? Jutro wpłynie wniosek!
5 grudnia 2019
Prawo do zwrotu kosztów biletu lotniczego od organizatora imprezy turystycznej
Czy pasażer, który może dochodzić zwrotu kosztów od organizatora imprezy turystycznej, może też dochodzić zwrotu od przewoźnika lotniczego?
14 listopada 2019
Wyrok TSUE dotyczący nakazów zapłaty wystawionych na podstawie weksli in blanco
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący nakazów zapłaty wystawionych na podstawie weksli in blanco. Sprawdź, co postanowił Trybunał!
6 listopada 2019
TSUE wydał wyrok w sprawie przepisów regulujących przejście sędziów w stan spoczynku
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie przepisów dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku. Jakie jest rozstrzygnięcie TSUE?
3 października 2019
Przełomowy wyrok TSUE dotyczący kredytów frankowych
Trybunał Sprawiedliwości UEwydał przełomowy wyrok w sprawie kredytów frankowych. Dowiedz się, jakie będą konsekwencje wyroku dla frankowiczów!