Niższe koszty przelewów transgranicznych

30 marca 2018
hello world!

28 marca 2018 roku - Komisja Europejska zaproponowała obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE. Obecnie dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro.

Między innymi obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE ma na celu:

  • rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro; Skutek: Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku.
  • wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokonywane poza strefą euro będą kosztowały tyle co płatności krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Ponadto Komisja proponuje dzisiaj wprowadzenie większej przejrzystości i konkurencyjności usług przeliczania walut.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis stwierdził: „Dzięki dzisiejszemu wnioskowi stwarzamy obywatelom i przedsiębiorstwom z krajów spoza strefy euro takie same warunki przy dokonywaniu płatności transgranicznych w euro jak mieszkańcom krajów strefy euro. Wszyscy Europejczycy będą mogli dokonywać przelewów transgranicznych w euro, płacąc tyle samo, ile zapłaciliby za transakcje krajowe. Dzisiejszy wniosek wymaga również pełnej przejrzystości podczas przeliczania walut, gdy konsumenci dokonują płatności kartą w kraju, który nie ma takiej samej waluty, jak ich własna."

Opinia Komisji

Jak podaje Komisja: Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa ze strefy euro korzystają już z bardzo niskich opłat za płatności transgraniczne w euro dzięki wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w 2001 r. W świetle przepisów dla podmiotów z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Szczególnie kiedy podróżują lub dokonują płatności za granicą. Ma to zakończyć ponoszenie wysokich kosztów przy dokonywaniu wewnątrzunijnych transgranicznych transakcji w euro. Propozycja ta gwarantuje, że opłaty naliczane za płatności transgraniczne w euro będą takie same jak w przypadku analogicznych płatności krajowych w lokalnej walucie. Pozwoli to na obniżenie opłat do kilku euro, a nawet kilku centów.

Na przykład transgraniczne polecenie przelewu w euro (EUR) z Bułgarii będzie wyceniane tak samo jak krajowe polecenie przelewu w lewach bułgarskich.

Przepaść między mieszkańcami strefy euro zniknie

To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że opłaty za zwykłe polecenie przelewu w niektórych krajach członkowskich spoza strefy euro mogą być bardzo wygórowane (do 24 euro za przelew 10 euro). Obecne wysokie opłaty stanowią przeszkodę dla jednolitego rynku. Stwarzają bariery dla transgranicznych działań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Tworzy to przepaść między mieszkańcami Unii Europejskiej; tymi ze strefy euro, którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro, którzy mogą dokonywać tanich transakcji jedynie na terenie swojego kraju.

Dzisiejszy wniosek prowadzi do przejrzystości w płatnościach w różnych walutach stosowanych na terenie UE. Obecnie konsumenci zazwyczaj nie są informowani lub świadomi kosztów transakcji, która wymaga dokonania przewalutowania. Wniosek ten wymaga zatem, aby klienci indywidualni byli w pełni poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności. Na przykład używając za granicą swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu. Czy też dokonując płatności kartą w punkcie sprzedaży bądź online. To oznacza, że będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalutowań, aby dokonać trafnego wyboru.

europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_pl.pdf

chevron-down
Copy link