Tarcza 2.0. Przedsiębiorco, do jutra musisz zawiesić składki ZUS!

14 kwietnia 2020
hello world!

Nowelizacja Tarczy antykryzysowej nie ukazała się na czas. To powoduje, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników nie mają do tej pory prawa do umorzenia składek ZUS za marzec. Jest jednak sposób na to, by z ulgi skorzystać.

Tarcza 2.0 ma rozszerzyć ulgi dotyczące składek ZUS również na przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób. Właściciele takich firm mogą zostać zwolnieni z opłacenia 50% należności za składki ZUS za wszystkich pracowników. Jednakże do tej pory nowelizacja nie weszła w życie, a termin opłacenia składek ZUS za marzec upływa już jutro, 15 kwietnia. Zapłacenie składek w terminie spowoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Bowiem zgodnie z przepisami Tarczy umorzeniu mogą ulec jedynie składki niezapłacone.

Wniosek o zawieszenie zapłaty składek

Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 osób może złożyć do ZUS wniosek o zawieszenie zapłaty składek za marzec, kwiecień i maj. Takie rozwiązanie ZUS wprowadził jeszcze przed wejściem w życie pierwszej Tarczy antykryzysowej i nadal jest ono możliwe.

– ZUS realizuje prawo, które obowiązuje. Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności ze składek. Ulga dotyczy wszystkich płatników. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Dotyczy składek od stycznia 2020 r. – tłumaczy w rozmowie dla portalu rp.pl Paweł Żebrowski z centrali ZUS w Warszawie. – Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy zwolnieni są przy tym z opłaty prolongacyjnej. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek?

W celu skorzystania z powyższego ułatwienia należy złożyć wniosek RDU, czyli wniosek o odroczenie płatności składek połączone ze zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej. Termin na złożenie tego wniosku upływa 15 kwietnia. Po wejściu w życie przepisów Tarczy 2.0 przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania tych samych składek, czyli formularz RDZ.

Należy zwrócić uwagę na to, że - choć nie wynika to wprost z przepisów - wniosek RDU przewiduje obowiązek wskazania, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa i na brak możliwości opłacenia należności w terminie.

Wniosek można złożyć:

  • w formie dokumentu papierowego albo
  • w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE).
chevron-down
Copy link