Taryfikator punktów karnych 2020

22 stycznia 2018
hello world!

Za wykroczenia drogowe, oprócz mandatu, policjant może również nałożyć na kierującego punkty karne. Zobacz, ile punktów grozi Ci za poszczególne wykroczenia.

Czyny o charakterze szczególnym

 1. Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt
 2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt
 3. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt
 4. Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt
 5. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt
 6. Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt
 2. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt
 3. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: 10 pkt
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt
 5. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt
 6. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt
 7. Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 1. Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 pkt
 2. Niezastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych: 6 pkt
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 pkt
  • sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt
 3. Niestosowanie się do znaków:
  • B-2 "zakaz wjazdu": 5 pkt
  • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 pkt
  • B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 pkt
  • C-1 do C-12 "nakaz jazdy ...": 5 pkt
  • F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt
  • P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa: 5 pkt
  • P-4 "linia podwójna ciągła": 5 pkt
  • B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka: 4 pkt
  • B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ...": 3 pkt
  • B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ...": 2 pkt
 4. Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt
 5. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 2 pkt
 6. Niestosowanie się do znaków:
  • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29: 5 pkt
  • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b: 5 pkt

Skrzyżowania lub inne miejsca przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy

 1. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 pkt
  • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 pkt
  • pojazdom szynowym: 6 pkt
  • rowerzystom: 6 pkt
  • podczas zmiany pasa ruchu: 5 pkt
  • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 pkt
  • podczas włączania się do ruchu: 5 pkt
  • podczas cofania: 4 pkt
 2. Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt
 3. Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt
 4. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  • powyżej 50 km/h: 10 pkt
  • od 41 do 50 km/h: 8 pkt
  • od 31 do 40 km/h: 6 pkt
  • od 21 do 30 km/h: 4 pkt
  • od 11 do 20 km/h: 2 pkt
 2. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 1. Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt
 2. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt
 3. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 pkt
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 pkt
  • na skrzyżowaniach: 5 pkt
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
 4. Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania": 5 pkt
 5. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt
 6. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 1. Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  • od zmierzchu do świtu: 4 pkt
  • w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt
  • w okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt
  • w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt
 2. Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  • przednich: 2 pkt
  • tylnych: 2 pkt
 3. Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt
 4. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 1. Naruszenie zakazu cofania:
  • na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt
  • w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt
 2. Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt
 3. Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt
 4. Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt
 5. Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt
 6. Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt
 7. Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej": 2 pkt
 8. Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt
 9. Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt
 10. Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt
 11. Naruszenie zakazu:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt
  • wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt
 12. Naruszenie przez kierującego zakazu:
  • wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt
 13. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt
 14. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt
 15. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 pkt
 16. Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt

Przewóz osób

 1. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt
 2. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt
 3. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 4. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 5. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 1 osobę: 1 pkt
  • 2 osoby: 2 pkt
  • 3 osoby: 3 pkt
  • 4 osoby: 4 pkt
  • 5 osób: 5 pkt
  • 6 osób: 6 pkt
  • 7 osób: 7 pkt
  • 8 osób: 8 pkt
  • 9 osób: 9 pkt
  • 10 osób lub więcej: 10 pkt
 6. Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  • liczba osób przekracza 5: 3 pkt
  • osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt
 7. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18: 2 pkt
 8. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05: 2 pkt
chevron-down
Copy link