TVN24 zapłaci 1,5 mln złotych kary za sprzeczne z prawem przekazy medialne

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła 7 grudnia uchwałę upoważniającą Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę TVN SA.

Przyczyną jest sposób relacjonowania w programie TVN24 wydarzeń mających miejsce w Sejmie, jak i w jego okolicach w dniach 16-18 grudnia 2016 roku.

Protesty społeczne

W tych dniach doszło do zablokowania mównicy sejmowej przez posłów PO oraz Nowoczesnej. Obrady przeniesiono z sali plenarnej do sali kolumnowej. Późnym wieczorem – mimo protestów opozycji – odbyły się głosowania nad poprawkami do budżetu oraz nad ustawą zmniejszającą emerytury i renty funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Na obrady nie zostali wpuszczeni dziennikarze. Przed Sejmem natomiast rozpoczęły się protesty i manifestacje niezadowolonych obywateli.

Niezgodna z prawem audycja

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowałą kilkaset godzin nagrań wydarzeń mających miejsce w tych dniach. W programie TVN24 doszło do naruszenia art. 18 ust 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Została zatem opublikowana audycja propagująca działania sprzeczne z prawem, z polską racją stanu oraz postawy i poglądy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym. Ponadto były tutaj propagowane zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu oraz zachowania zagrażające środowisku naturalnemu.

Kara finansowa

W związku z tymi naruszeniami KRRiT zadecydowała o nałożeniu kary finansowej w wysokości 1.479.000 złotych. Wysokość kary jest zgodna z art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Kara ta została ustalona w oparciu o przesłankę rocznego przychodu nadawcy, osiągniętego w 2016 roku. Górna granica kary wynosi 147 929 600 zł. Kara w kwocie 1 479 000 zł stanowi około 1% maksymalnej wysokości.