Konstytucja Biznesu cz.I - Ulga na start

30 kwietnia 2018
hello world!

Dnia 23 marca 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał najnowszą reformę prawa gospodarczego- Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet 5 ustaw, których celem jest uproszczenie i zreformowanie przepisów obejmujących prowadzenie działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 roku.

 Ulga na start wprowadza zmiany dla nowych przedsiębiorców lub takich, którzy 5 lat temu zakończyli swoją poprzednią działalność gospodarczą. Dotyczą one opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ulga na start ma na celu wsparcie przedsiębiorców na pierwszym etapie działalności.

Ulga na start- co to znaczy?

Ulga na start jest jedną ze zmian wchodzących w skład Konstytucji Biznesu. Polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ulga na start ma za zadanie ułatwić nowym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł również skorzystać z tzw. „małego zusu” przez kolejne 2 lata. Należy pamiętać, że ulga na start jest uprawnieniem i nie jest obowiązkowa. Czy przedsiębiorca skorzysta z ulgi zależy tylko i wyłącznie od niego.

Ulga na start - dla kogo?

Przedsiębiorca, może skorzystać z ulgi na start, gdy spełnia następujące warunki (art. 18 ustawy Prawa przedsiębiorców:

  • są osobami fizycznymi,
  • podejmują działalność gospodarczą pierwszy raz lub podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzą działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie oraz wykonywali czynności, które wchodzą w zakres obecnie wykonywanej działalności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Jak obliczać okres 6 miesięcy?

Ulga na start trwa 6 miesięcy kalendarzowych. Początek uznaje się dzień faktycznego rozpoczęcia działalności. Gdy dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, wówczas ten miesiąc wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeżeli natomiast działalność rozpocznie się w trakcie trwania miesiąca, ulga trwa od 1 dnia miesiąca następnego przez pełne 6 miesięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne a ulga na start

Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start, jest zobowiązany do opłacania tylko składki zdrowotnej. Składka zdrowotna wynosi nie mniej niż 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku ostatniego (włącznie z wypłatami zysku). W 2018 r. jest to kwota o wysokości 3554,93 zł. Oznacza to, że najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. wynosi 319,94 zł.

Ulga na start - warto pamiętać

Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start nie opłacając przy tym składek na ubezpieczenia społeczne, musi pamiętać, że nie ma on wtedy prawa do świadczeń wynikających z tych ubezpieczeń. Przykładem jest, że przy chorobie nie będzie obejmowało go prawo do zasiłku chorobowego. Warto również pamiętać, że ulga na start obejmuje tylko przedsiębiorcę. Składki dla pracowników, których zatrudni pozostają bez zmian. Ponadto osoba korzystająca z ulgi może zgłaszać członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne!

Po zakończeniu okresu ulgi na start, czyli po 6 miesiącach kalendarzowych lub wcześniej (w przypadku rezygnacji z ulgi), przedsiębiorca musi wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA. Następnie zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS w ramach „małego ZUS-u”.

Ulga na start może ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Zwolnienie z obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pozwoli na niemałą oszczędność. Korzystający może w każdej chwili zrezygnować z ulgi i zacząć opłacać składki społeczne. Ponieważ przedsiębiorca opłaca składki zdrowotne może korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ.

chevron-down
Copy link