Umowa o Brexicie opublikowana

6 marca 2018
hello world!

W dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Europejska opublikowała Projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Projekt umowy ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w grudniu 2017 r. wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa na temat pierwszego etapu negocjacji. W projekcie zawarto także, na podstawie stanowisk Rady, proponowane postanowienia dotyczące innych kwestii związanych z brexitem, które we wspólnym sprawozdaniu zostały wspomniane, ale nie rozstrzygnięte. Projekt zawiera również postanowienia w sprawie okresu przejściowego, opierające się na dodatkowych szczegółowych wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę (art. 50) 29 stycznia 2018 r.

Umowa o wystąpieniu

Umowa o wystąpieniu składa się z sześciu części:

  • postanowień wstępnych,
  • praw obywateli,
  • kwestii związanych m.in. z towarami wprowadzonymi na rynek przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rozliczenia finansowego,
  • uregulowań przejściowych,
  • postanowień finansowych,
  • postanowień instytucjonalnych,
  • protokół dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej (określono w nim praktyczne sposoby realizacji trzeciego z rozwiązań określonych we wspólnym sprawozdaniu, pozwalających uniknąć wprowadzania „twardej" granicy na wyspie Irlandii).

W projekcie określono także proponowane postanowienia dotyczące nierozstrzygniętych kwestii związanych z Brexitem, które we wspólnym sprawozdaniu zostały wspomniane, ale nie określone szczegółowo. Projekt zawiera również postanowienia w sprawie okresu przejściowego, opierające się na dodatkowych wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę 29 stycznia 2018 roku. Projekt umowy o wystąpieniu został opublikowany w internecie. Komisja przedstawiła ten projekt już teraz, aby dać czas najpierw na konsultacje z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim, a następnie na negocjacje z Wielką Brytanią.

Projekt umowy o wystąpieniu zostanie teraz przekazany Radzie oraz Grupie Sterującej ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim do dyskusji, a następnie przedstawiony Wielkiej Brytanii do negocjacji.

Rada Europejska wezwała Wielką Brytanię do doprecyzowania jej stanowiska w sprawie ram przyszłych stosunków w perspektywie posiedzenia w dniach 22 i 23 marca, kiedy to Rada Europejska ma przyjąć dodatkowe wytyczne.

Bezwzględnymi warunkami zgodnymi z zasadami konstytucyjnymi wskazuje, iż całość umowy o wystąpieniu zawartej na podstawie art. 50 Traktatu UE będzie musiała zostać podpisana przez Radę, Parlament Europejski i Wielką Brytanię.

Według założeń Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej do 30 marca 2019 r.

chevron-down
Copy link