Projekt specustawy ma pomóc w powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego

7 maja 2018
hello world!

Specustawa, której projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów, ma ułatwić powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określa ona zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji lotniska oraz infrastruktury mu towarzyszącej. Oprócz tego określa też zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej i nabywania nieruchomości.

 

Planowana lokalizacja CPK znajduje się w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Rząd twierdzi, że budowa CPK jest niezbędna, ponieważ Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Już obecnie jego przepustowość jest na wyczerpaniu. W 2017 roku z usług warszawskiego portu lotniczego skorzystało prawie 16 mln pasażerów. To wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy port przesiadkowy w Europie?

Plany dotyczące CPK są bardzo ambitne. Ma to być jedno z największych lotnisk przesiadkowych w Europie. Po powstaniu pierwszego etapu ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć do 100 mln. Teren lotniska ma stanowić 3000 ha gruntów. Prace przygotowawcze mają potrwać do 2019 roku, a sama budowa - do końca 2027 roku.

CPK usytuowane będzie około 40 km od stolicy, niedaleko autostrady A2 oraz linii kolejowej Warszawa-Łódź. Taka lokalizacja ma sprawić, że port będzie stanowił część ogromnego węzła przesiadkowego. Zintegrowane zostaną systemy lotnicze i kolejowe. Dodatkową zaletą ma być bardzo dobra infrastruktura drogowa.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wiąże się również ze zmianą modelu polityki transportowej Polski. Ma ona się opierać o tzw. system piasty i szprychy (Hub&Spoke). Zgodnie z nim port lotniczy ma być centrum całego węzła i stanowić punkt odniesienia dla pozostałych inwestycji dotyczących transportu.

Pozostałe inwestycje, zwane inwestycjami towarzyszącymi, mają zostać określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Tworząc listę inwestycji rząd będzie brał pod uwagę ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania lotniska, rozwoju ogólnopolskiego systemu transportowego oraz rozwoju miast przylegających do CPK.

Główne założenia projektu ustawy

W specustawie znalazły się zapisy dotyczące:

  • określenie zasad i warunków przygotowania, finansowania i realizacji CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zasad i warunków rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości w drodze dobrowolnych negocjacji, a także organów właściwych w tych sprawach;
  • określenie kwestii ustrojowych, tj. umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje;
  • wprowadzenie integracji procesów zarządczych w ramach szerokiego katalogu inwestycji objętych ustawą;
  • wprowadzenie etapu przygotowania oraz rezerwacji obszaru inwestycji, zapewniającego środki prawne niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku realizacji inwestycji, w tym przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych.

Negocjacje dotyczące przejęcia gruntów

Do końca 201 roku będą trwały negocjacje dotyczące nabywania przez spółkę celową nieruchomości. Większość gruntów ma zostać nabyta w ramach dobrowolnych negocjacji cenowych, a procedura odszkodowawcza ma zostać uruchomiona dopiero w ostateczności.

Proponowane przepisy zagwarantują prawa mieszkańców i najlepsze warunki negocjacyjne ze wszystkich dotychczasowych specustaw.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link