Ustawa o elektromobilności przełomem w biznesie?

8 lutego 2018
hello world!

05 stycznia 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności.

Co znalazło się w ustawie?

Ustawa określa:

- zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;

- obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;

- obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;

- warunki funkcjonowania stref czystego transportu;

- krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Cele ustawy

Głównym celem ustawy jest upowszechnienie w Polsce elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Dzięki temu ma powstać system zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania, wsparcie tych technologii w transporcie publicznym. Stworzenie i wprowadzenie do systemu tych wszystkich podstaw ma przedłożyć się na otwarcie ze strony polskich przedsiębiorców i wpłynąć na wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego, wzrost innowacyjności gospodarki, w szczególności sektora energii.

Ustawa ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych paliw silnikowych, a więc i spadek zależności od importu ropy, co z kolei przełoży się też na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Idzie ku lepszemu?

Niewątpliwie jest to ustawa przełomowa. Z jednej strony zakłada rozbudowę infrastruktury, z drugiej przewiduje korzyści dla użytkowników pojazdów o napędzie alternatywnym, takie jak zwolnienie z akcyzy, zwiększony odpis amortyzacyjny, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z buspasów. Wszystko to składa się na pakiet korzyści, który z pewnością będzie wykorzystywany przez przedsiębiorców. Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców będzie choćby brak wymogu uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną, aby oferować usługę ładowania.

Ponadto, ustawa nakłada szereg obowiązków na samorządy i administrację centralną, jeżeli chodzi o stopniowe zwiększenie udziału pojazdów o napędzie alternatywnym w ich flotach. Samorządy będą też miały możliwość wyznaczania miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, tworzenia miejsc z ładowarkami.

Ustawa o elektromobilności jest bardzo dobrą inicjatywą, która poprzez otworzenie nowej drogi dla przedsiębiorców i inwestorów dodatkowo dba o nasze środowisko poprzez zminimalizowanie zużycia tradycyjnych paliw silnikowych. Z pewnością jeszcze długa droga zanim wszystko będzie funkcjonowało należycie. Tak naprawdę dopiero obserwacja rynku pokaże, które sektory i szczeble wymagają doprecyzowania w w/w ustawie. Jednak chyba warto, ponieważ rzadko się zdarza, aby jeden cel (ustawa) uświęcał aż dwa środki (biznes i środowisko).

chevron-down
Copy link