Centra dystrybucji nie mogą pracować w niedzielę?

Prezes Polskiej Izby Handlu, Waldemar Nowakowski, wyraził zaniepokojenie rozszerzeniem katalogu podmiotów, których dotyczy zakaz handlu w niedzielę, o centra dystrybucyjne, logistyczne i magazynowe. W jego opinii taka interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy nie znajduje żadnego oparcia w ustawie.

Definicja placówki handlowej

Interpretacja ustawy o zakazie handlu została opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przed pierwszą niedzielą niehandlową. Zawierała ona między innymi wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie "placówki handlowej". Ujęte zostało ono w art. 3 pkt 1 ustawy i zdefiniowano je jako "obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem". Zgodnie z powyższą definicją, według interpretacji Ministerstwa, placówkami handlowymi są nie tylko te obiekty, gdzie łącznie są prowadzone handel i czynności związane z handlem.

Zgodnie z tą interpretacją jeśli jeden przedsiębiorca prowadzi osobno, w różnych miejscach, handel i czynności związane z handlem, to oba miejsca powinny być zamknięte. Zlokalizowanie powierzchni magazynowej w innym miejscu niż sprzedaż nie wyłącza tej pierwszej spod rygoru zakazu handlu. Ministerstwo uważa, że przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do nadużyć . Placówki handlowe byłyby organizowane w taki sposób, aby część ich funkcji, niezwiązana bezpośrednio ze sprzedażą, została wydzielona lokalowo.

Sprzeciw Polskiej Izby Handlu

Stanowczo protestujemy przeciwko takiej wykładni przepisów. Interpretacja PIP nie ma żadnego oparcia w treści ustawy - komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Literalne brzmienie przepisu i użycie spójnika "oraz" jednoznacznie wskazuje, że handel i inne funkcje z nim związane muszą być ze sobą połączone. Innymi słowy funkcje te muszą występować jednocześnie w tym samym miejscu, żeby można było im przypisać cechę placówki handlowej. Zdaniem PIH nie jest dopuszczalne "poprawianie" zamysłu twórców ustawy, jak uczyniło to Ministerstwo.

Zdaniem PIH nie można rozszerzać zakazu handlu na centra logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne. Karanie przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność za naruszenie zakazu handlu w niedzielę jest zdaniem PIH bezprawne.

- Mamy nadzieję, że Państwowa Inspekcja Pracy zmieni swoje stanowisko po zapoznaniu się z naszymi argumentami. Wysłaliśmy do MRPiPS pismo, w którym zwracamy uwagę na niewłaściwą interpretację przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę - mówi prezes Polskiej Izby Handlu.