Ważne terminy związane z II turą wyborów prezydenckich

30 czerwca 2020
hello world!

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Obowiązywać będą takie same procedury co w poprzednim głosowaniu. Będzie można też skorzystać z możliwości oddania głosu w formie korespondencyjnej. Zgłosić się jednak można tylko do północy 30 czerwca. O jakich datach jeszcze trzeba pamiętać, szczególnie na urlopie?

Wniosek o pakiet wyborczy

Termin na zgłoszenie chęci otrzymania pakietu do głosowania korespondencyjnego jest bardzo krótki. Specustawa o wyborach prezydenckich w 2020 roku określa ten termin na 12 dni przed wyborami. Mamy zatem czas do wtorku, 30 czerwca, do godz. 23:59. Jeżeli chcesz otrzymać ten pakiet, możesz zgłosić się online za pośrednictwem swojego urzędu gminy.

Uwaga! Należy pamiętać, że w określonych przypadkach termin ten może być jednak dłuższy. Dotyczy to wyborców, którzy w dniu ponownego głosowania będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju. W tym wypadku mogą oni zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca. Natomiast wyborcy, którzy rozpoczną podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, mogą zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Należy zaznaczyć, że pakiety wyborcze potrzebne do głosowania korespondencyjnego zostaną przysłane na ten sam adres co poprzednio. Co więcej, prawo nie przewiduje zmiany adresu ich dostarczenia. Wyjątkiem jest natomiast wyborca, który przebywa za granicą. Ma on bowiem możliwość zawiadomienia konsula do 30 czerwca. W tej sytuacji wskazany jest kontakt z urzędem gminy, ale nie ma gwarancji, że adres zostanie zmieniony. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania.

Dopisanie się do spisu wyborców

W przeciwieństwie do głosowania korespondencyjnego, jeżeli chcemy zagłosować w lokalu wyborczym, możemy to zrobić w innym miejscu niż podczas pierwszej tury wyborów. Czas na dopisanie się do spisu wyborców w innym obwodzie upływa 7 lipca. Wniosek o dopisanie można złożyć pisemnie (np. przesyłając pocztą) lub za pomocą internetu. E-usługa umożliwiająca złożenie wniosku online o dopisanie do spisu jest już dostępna. Należy pamiętać, że dopisanie się do danego spisu wyborców jest jednorazowe. Przy okazji następnych wyborów wciąż zatem będziemy figurować w spisie wyborców w swoim miejscu zameldowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Innym sposobem na zagłosowanie w dowolnej komisji wyborczej jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie wydaje się w gminie, w której jest się wpisanym do spisu wyborców. Termin na jego wzięcie mija 10 lipca. Jedyne co trzeba zrobić, to osobiście stawić się w urzędzie oraz zabrać ze sobą dowód tożsamości. Trzeba przyznać, że jest to jedna z najwygodniejszych metod – nie trzeba się bowiem stresować, czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony. Poza tym nie musimy się ograniczać tylko do jednego miejsca, gdzie musimy być podczas wyborów. W razie nagłego wyjazdu natomiast zagłosujemy wszędzie.

Źródło: prawo.pl

chevron-down
Copy link