Właściwość sądu o naruszenie dóbr osobistych

17 stycznia 2018
hello world!

Naruszenie dóbr osobistych - który sąd jest właściwy do wytoczenia powództwa? Dokonania czynu niedozwolonego czy też wystąpienia jego skutków?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r. CZP 91/17

Problem na pierwszy rzut oka wydaje się dość błahy - właściwość sądu. Każdy student najdalej na drugim roku studiów jest w stanie wyrecytować, obudzony w środku nocy, wszystkie zasady oscydujące wokół właściwości z kodeksu cywilnego. A jednak...! Niejednokrotnie wielu prawników, nawet tych z nie lada bogatym doświadczeniem zawodowym, borykało się z tym problemem. Czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie miejsce zachowania sprawcy dokonującego naruszenia dóbr osobistych, czy także miejsce, w którym wystąpiła szkoda niemajątkowa będąca skutkiem tego zachowania?

Sąd Najwyższy, wychodząc nam naprzeciw, w dniu 15 grudnia podjął uchwałę. Przyjął on, iż absolutnie nie jest zasadne ograniczanie realizacji tej funkcji w przypadku czynów niedozwolonych o wielomiejscowym stanie faktycznym wyłącznie poprzez otwarcie drogi do rozpoznania sprawy w miejscu działania sprawcy. Dla poszkodowanego niewątpliwie większe znaczenie ma szkoda i miejsce, w którym wystąpiła. Zwykle miejsce to wiąże się z zamieszkaniem lub prowadzeniem spraw przez poszkodowanego.

Podsumowując:

"Osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego."

chevron-down
Copy link