Wybory prezydenckie 2020 - ustalono nowy termin

3 czerwca 2020
hello world!

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Oznacza to, że ewentualna druga tura będzie miała miejsce 12 lipca. Nowy termin wyborów prezydenckich oznacza też nowy kalendarz czynności wyborczych.

Wybory prezydenckie 2020 - rejestracja komitetów i kandydatów

Wedle opublikowanej 1 czerwca uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wybory prezydenckie 10 maja nie odbyły się. Na tej podstawie, Marszałek Sejmu rozpisała nowe wybory. W świetle prawa powinno się to wiązać z utworzeniem komitetów kandydatów oraz zbieraniem podpisów od nowa. Jednakże, w tym roku sytuacja jest nadzwyczajna. Panująca pandemia utrudnia wiele czynności, a zbieranie podpisów przez wszystkich kandydatów wiązałoby się ze wzrostem ryzyka zakażenia się wirusem. W związku z tym, z pomocą przychodzi uchwalona przez Sejm 3 czerwca, nowa ustawa dotycząca sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Z jej przepisów wynika, że kandydaci, którzy zostali pomyślnie zarejestrowani przez PKW w ostatnich wyborach, nie muszą po raz kolejny starać się o status kandydata w wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2020 - czy będą nowi kandydaci?

Kandydaci znani nam już z dotychczasowej kampanii, otrzymają możliwość startu w czerwcowych wyborach na podstawie "praw nabytych". Niestety, jak mówiły już wcześniejsze zapowiedzi, nowi chętni na objęcie urzędu prezydenta w tym roku ich nie posiadają. Natomiast wciąż, mają szansę się zarejestrować. Do 5 czerwca należy zarejestrować komitet wyborczy. Z kolei, zebranie 100 tys. podpisów poparcia od obywateli musi nastąpić do 10 czerwca. Jak już wiemy, co najmniej jeden kandydat będzie chciał z tego prawa skorzystać. Mowa tutaj o Rafale Trzaskowskim, wspieranym przez Platformę Obywatelską w obliczu rezygnacji ze startu w wyborach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Z racji tego, że ewentualni kandydaci mają na dokonanie wszystkich formalności zaledwie tydzień, prawdopodobnie mniejsze komitety nie mają większych szans na udział w nowych wyborach.

Wybory prezydenckie 2020 - jak będą wyglądać?

Głosowanie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca, odbędzie się za pomocą systemu mieszanego. Co to oznacza? Oddać głos będzie można za równo w sposób tradycyjny - poprzez udanie się do lokalu wyborczego w naszym okręgu, lub też korespondencyjnie. Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, niewiele zmieni się wobec starych procedur. Głosowanie będzie odbywać się w standardowych godzinach od 7 do 21. W przypadku drugiej z możliwości zagłosować za pomocą pakietów wyborczych będzie można już od 26 czerwca. Czas na wrzucenie kopert zwrotnych do skrzynek nadawczych kończy się wraz z zamknięciem lokali wyborczych. Co ważne, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób np. członków rodziny do właściwych komisji wyborczych. Uwaga! W myśl nowych przepisów, PKW otrzymała kompetencję do wprowadzenia na danym obszarze głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Ma to zależeć od stopnia zagrożenia koronawirusem w poszczególnym regionie.

Wybory prezydenckie 2020 - jak zagłosować korespondencyjnie?

Nowelizacja wprowadza zapis, że "wyborca może głosować korespondencyjnie". Aby wziąć udział w głosowaniu w ten sposób, należy powiadomić o tym w odpowiednim terminie komisarza wyborczego. Trzeba to zrobić za pośrednictwem urzędu gminy. Mamy na to czas do 12 dnia przed dniem wyborów, przy czym czas na to zgłoszenie nie może być krótszy niż 5 dni roboczych. Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych dotyczy inny termin. Będzie mógł się zgłosić nawet do 2 dnia przed dniem wyborów. Natomiast wyborca za granicą zgłaszać ma chęć głosowania korespondencyjnego konsulowi do 12 dnia przed dniem wyborów. Jak może wyglądać zgłoszenie? Dopuszcza się formę ustną, pisemną lub elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej usługi udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Jeżeli procedura przebiegnie pomyślnie, co najmniej 5 dni przed dniem głosowania poczta dostarczy pakiety wyborcze.

Karty wyborcze i kandydaci

Projekt zakłada także, że kandydaci zgłoszeni w wyborach prezydenckich, które zarządzone były na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych w wyborach w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów. Nowelizacja przywraca też kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej przy organizacji wyborów. Ma ona określić wzór kart do głosowania i rozmiar koperty na pakiet wyborczy. Jednakże karty do głosowania zdążyły już zostać wydrukowane. W związku z tym będzie możliwe ich wykorzystanie. Nie stanie się do jednak gdy zgłosi się nowy kandydat. W skład pakietu wyborczego będą wchodzić tradycyjnie: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Wyborcy będą mogli zanieść karty do głosowania na poczcie lub przed dniem głosowania do właściwego urzędu gminy lub za granicą do właściwego konsula. Pozostałe postępowanie z pakietem nie uległo zmianie.

Kto nie zagłosuje korespondencyjnie?

Wedle ustawy, głosowanie korespondencyjne ma być wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych m.in. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Co ważne,  za granicą głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Wybory prezydenckie 2020 - inne założenia nowelizacji

Nowelizacja dookreśla wiele rzeczy, które do tej pory były niejasne. Osoby, które nie posiadają skrzynki pocztowe, będą mogły określić w jakim punkcie odbiorą swój pakiet wyborczy. Zmiany dotkną również komisji wyborczych. Od teraz minimalny skład obwodowej komisji wyborczej wyniesie zaledwie 3 osoby. Ponadto, umożliwiono przeprowadzenie szkoleń on-line. Jedna z poprawek Prawa i Sprawiedliwości nadaje specjalnie uprawnienia Ministrowi Zdrowia. Będzie mógł zarządzić wybory całkowicie korespondencyjnie na takim obszarze, gdzie zagrożenie epidemiczne uniemożliwi tradycyjne oddanie głosu. Jest jeszcze jedna zmiana, która dotyczy Sądu Najwyższego. Termin na ogłoszenie przez ten organ ważności wyborów został skrócony o 9 dni i wynosi teraz 21. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Teraz nowelizację rozpatrzy Senat.

Dlaczego wybory prezydenckie 2020 nie odbyły się 10 maja?

W czwartek, 7 maja 2020 r. partia Porozumienie, partia PiS i partia Solidarna Polska zagłosowały za ustawą o wyborach korespondencyjnych. Jednocześnie Jarosław Gowin zapowiedział przedstawienie propozycji jej nowelizacji. Termin nowych wyborów ma zależeć od terminu orzeczenia Sądu Najwyższego i terminu, w którym PKW przedstawi obwieszczenie, że wybory się nie odbyły.

"W związku z odrzuceniem przez opozycję wszystkich konstruktywnych propozycji umożliwiających przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym, partie Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezesów PiS i Porozumienia. Po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie

 

chevron-down
Copy link