Cinkciarz.pl wygrał z EUIPO sprawę o znak towarowy

12 marca 2018
hello world!

Cinkciarz.pl wygrał z unijnym Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sprawę dotyczącą graficznego znaku towarowego zawierającego symbole walut „€” i „$”. Sąd UE stwierdził nieważność odmowy zarejestrowania znaku należącego do znanego kantoru internetowego.

W 2015 roku EUIPO odmówił zarejestrowania znaku towarowego zgłoszonego przez cinkciarz.pl. Jako powód podał opisowy charakter tego oznaczenia oraz brak charakteru odróżniającego. Zdaniem EUIPO elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” i „$” w odniesieniu do odnośnych towarów i usług.

EUIPO, cinkciarz.pl, wyrok, Sąd UE, znak towarowy, Cinkciarz.pl wygrał z EUIPO sprawę o znak towarowy

Spółka Cinkciarz.pl wniosła do Sądu UE o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Wyrok Sądu UE

Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Zdaniem Sądu EUIPO w swojej analizie nie odniósł się z osobna do każdego z towarów i usług oznaczonych tymże znakiem towarowym. Przedstawił jedynie uzasadnienie ogólne. Sąd zbadał zatem, czy oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym towary i usługi mają cechę wspólną. Zauważył on w tym względzie, że zgłoszony znak towarowy odnosi się do ponad 80 towarów i usług należących do trzech odrębnych klas, które bardzo się od siebie różnią. EUIPO ograniczył się jednak do stwierdzenia, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym mają związek z wymianą walut.

Zdaniem Sądu cecha przyjęta przez EUIPO nie jest cechą wspólną dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. W związku z tym przyjęcie ogólnego uzasadnienia również nie było prawidłowe. Odmawiając rejestracji znaku towarowego EUIPO powinien był przedstawić dodatkowe uzasadnienie odnoszące się do towarów i usług, które nie charakteryzują się związkiem z wymianą walut. Ponieważ zaskarżona decyzja nie zawierała takiego dodatkowego uzasadnienia, Sąd stwierdził brak uzasadnienia.

Następnie Sąd wskazał, że nawet gdyby założyć, iż towary i usługi, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, są związane z wymianą walut, to w zaskarżonej decyzji nie wskazano wyraźnie, z jakich powodów EUIPO uznał, że znak ten pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.

Wyrok w sprawie T-665/16 Cinkciarz.pl przeciwko EUIPO z dnia 08.03.2018.

 

chevron-down
Copy link