Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją

20 czerwca 2018
hello world!

Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy o tzw. zakazie klubowym są zgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie niekonstytucyjności przepisów o takim zakazie.  Krótko mówiąc: klub może nadal zakazywać wstępu na mecz piłki nożnej kibicom, którzy złamali regulamin obiektu lub imprezy. Można się z tym zgodzić lub nie. Trybunał w tej kwestii jednogłośnie.

W przedmiotowej sprawie wniosek złożyła jeszcze w grudniu 2014 r. Irena Lipowicz, ówczesna rzeczniczka praw obywatelskich. Złożony przez nią wniosek kwestionował oparcie istoty zakazu klubowego na przepisach regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej.

Intencją Rzecznika Praw Obywatelskich nie było pozbawienie organizatorów meczów możliwości ograniczania udziału osób, które naruszają spokój i porządek publiczny. Głównym i podstawowym celem działania RPO było to, aby konstrukcja zakazu klubowego spełniała standardy konstytucyjne. A ponadto zawierała proceduralne gwarancje ochrony praw jednostki. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zakaz klubowy wymagał dookreślenia w przepisach rangi ustawowej. Byłoby to jednoznaczne z ograniczeniem arbitralność i dowolność w jego wymierzaniu.

Zakaz klubowy to nie zakaz stadionowy

Zakaz klubowy nakładany jest bowiem nie przez sąd - jak zakaz stadionowy - ale przez podmiot niebędący organem władzy publicznej. Regulamin nie zaś jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Określa on m.in. procedurę ponownego rozpatrzenia sprawy przez ukaranego takim zakazem (może się potem odwołać do sądu administracyjnego). Ponadto ustawa nie precyzuje, za jakie zachowania zakaz może zostać nałożony, a poszczególne regulaminy różnią się od siebie. Nie wskazano dolnej granicy czasowej takiego zakazu, który może być wydawany nawet na 2 lata. Może on dotyczyć także meczów rozgrywanych poza siedzibą klubu.

W dniu dzisiejszym tj. 19 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że zaskarżony artykuł 14. ustawy stanowi odpowiednią podstawą prawną do stosowania zakazu. Uznał ten artykuł za zgodny z art. 87 Konstytucji, który stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Część postępowania w sprawie TK umorzył.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło jednogłośnie.

Źródło: rpo.gov.pl

chevron-down
Copy link