Zalanie mieszkania. Kto odpowiada? Jak uzyskać odszkodowanie? Czy sąsiad może bezkarnie zrobić potop?

2 stycznia 2019
hello world!

Zalane mieszkanie jest jednym z najgorszych koszmarów każdego mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej. Nie chodzi tylko o spory wydatek finansowy, ale również o problematyczne funkcjonowanie w codziennym życiu. Jak radzić sobie w przypadku powodzi mieszkaniowej? Czy sąsiad z góry zawsze jest winny? W jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania? Czy warto inwestować w ubezpieczenie mieszkania?

Zalane mieszkanie i brak ubezpieczenia - jak uzyskać odszkodowanie?

Wiele osób nie decyduje się na ubezpieczenie swojego mieszkania. Kodeks Cywilny powstał wszak po to, by zapewnić każdemu równe prawa. Co więc można zrobić w oparciu o akty prawne? Uzyskanie odszkodowania za zalane mieszkanie nie musi być trudne. Wszystko zależy od dobrej woli sprawcy. Przykładowo, jeżeli sąsiad w pełni przyznaje się do winy i poczuwa do odpowiedzialności, to wtedy bez najmniejszych problemów rozpocznie się remont mieszkania bez naszego finansowego wkładu. No niestety, jakby życie było takie proste, to ludzie nie szukaliby odpowiedzi w Internecie. Tak więc co robić, jeżeli nikt nie jest skory, by naprawić szkodę?

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

(art. 433 - Kodeks Cywilny)

No i wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że Sąd Najwyższy ma trochę inne zdanie w tym wypadku i nie można opierać się o wyżej opisany przepis.

​Artykuł 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

Podsumowując, artykułem o który należy oprzeć swoje roszczenie może być tylko i wyłącznie art. 415 Kodeksu Cywilnego.

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

(art. 415 - Kodeks Cywilny)

Czy zawsze rekompensata za szkody jest zasadna?

Jeżeli Twoje mieszkanie zostało zalane nie z Twojej winy, odszkodowanie za szkody przysługuje Ci zawsze. Przede wszystkim należy zgłosić problem do domniemanego sprawcy, czyli sąsiada z góry. Jeżeli sąsiad nie poczuwa się do odpowiedzialności, ponieważ urządzenia które okazały się zawodne nie należą do niego tylko do wspólnoty.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

(art. 3 - ustawa o własności lokali)

Jeżeli sąsiad ma rację, roszczenie należy zgłosić do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Brak ubezpieczenia połączony z brakiem współpracy sprawcy może wiązać się ze znacznymi trudnościami. Warto jednak podejść do sprawy profesjonalnie i nie odpuszczać. Przede wszystkim należy zdobyć dowody rzeczowe w postać fotografii i filmów, odkryć sprawcę, powołać niezależnego rzeczoznawcę sporządzającego protokół szkody. Zaleca się również zdobyć kilkoro świadków, który będą zeznawać na naszą korzyść.

Na początku protokół szkody należy wysłać listem poleconym do sprawcy. Nie można zapomnieć o dołączeniu wezwania do zapłaty. Ważne jest by dokonać tego wspomnianym sposobem, ponieważ potwierdzenie nadania przesyłki również stanowi dowód rzeczowy podczas ewentualnej batalii sądowej. Jeżeli po tym fakcie, sąsiad nadal nie poczuwa się do odpowiedzialności pozostaje nam droga sądowa. Osoba poszkodowana musi pamiętać, by wnieść kolejne dowody w sprawie w postaci faktur i rachunków zgromadzonych podczas remontu. Reszta w rękach sądu.

Zalanie mieszkania z ubezpieczeniem - jak uzyskać odszkodowanie?

Ludzie decydujący się na ubezpieczenie mieszkania muszą zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez firmy ubezpieczeniowe. Mieszkanie można chronić na kilka sposobów, np. poprzez zakup ubezpieczeń:

  • mienia od zdarzeń losowych, włamania i kradzieży - ten pakiet obejmuje mienie ruchome znajdujące się w lokalu i budynkach gospodarczych;
  • murów - chodzi o konstrukcje budynku i gospodarcze budowle przyległe, a także o instalacje i urządzenia techniczne;
  • AC - w jej skład wchodzi pokrycie kosztów pomocowych, potrzebnych przy poważnych szkodach (np. zalanie mieszkania);
  • OC - ta część ubezpieczenia odpowiada za ochronę przed niechcianym kosztami związanymi z zalaniem mieszkania.

Gdy sprawca (sąsiad, spółdzielnia) poczuwa się do odpowiedzialności, to sprawę uzyskania odszkodowania będzie można szybko zamknąć. W tym wypadku bierzemy od sąsiada nr jego polisy ubezpieczeniowej i samodzielnie zgłaszamy szkodę do jego ubezpieczyciela. Pamiętać należy, że mamy na to jedynie 3 dni od wykrycia zdarzenia. Warto również sprawdzić, czy nie ma możliwości zgłoszenia szkody przez internet. Po naszym działaniu na miejscu zdarzenia powinien zjawić się likwidator szkód. Do jego przybycia nie należy nic zmieniać w mieszkaniu. Wypłata odszkodowania zazwyczaj następuje w ciągu 30 dni.

W sytuacji, gdy sąsiad nie jest zbyt skory do przyznania się do winy, można dochodzić odszkodowania z własnego ubezpieczenia. W tym wypadku musimy również udowodnić winę sprawcy. Po stosownym udokumentowaniu udajemy się do naszego ubezpieczyciela. W tym wypadku sprawa wygląda tak, że ubezpieczyciel wypłaci nam należne odszkodowanie, a sam na mocy prawa do regresu będzie żądać zwrotu należności od sprawcy zdarzenia. W tym momencie sąsiad już nie jest tak wrogo nastawiony, ponieważ sądowa batalia z dużą firmą ubezpieczeniową nie jest rzeczą łatwą i przyjemną

Jak zgłosić szkodę, by dostać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Niezależnie czy posiadamy ubezpieczenie, czy też nie, na samym początku warto zabezpieczyć mieszkanie i udokumentować szkodę. Zabezpieczenie mieszkania nie doprowadzi do zatarcia śladów szkody i ułatwi ocenę zniszczeń. Fotografie, filmy i nagrania stanowić będą dowód rzeczowy w sprawie sądowej lub podczas rozmowy z ubezpieczycielem. Warto również odkryć przyczynę szkody (np. pęknięta rura), ponieważ ustalenie winowajcy pozwoli nam skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Zgodnie z ustawą o własności lokali za pionowe odcinki instalacji odpowiada spółdzielnia. Sąsiad odpowie w momencie, kiedy zaniedbał dbanie o zawory odcinające wodę lub gdy zalanie nastąpiło poprzez jego zaniedbanie natury losowej, np. wyjazd sąsiada na weekend i zostawienie odkręconego zlewu.

Jak wycenić szkodę za zalane mieszkanie?

Szkodę za zalanie mieszkania można wyliczyć specjalnymi kalkulatorami internetowymi. Dzięki nim można wycenić wszelkie prace remontowe. Po wszystkim istnieje możliwość wygenerowania kosztorysu, który należy dołączyć do protokołu. Protokół musi podpisać zarówno właściciel zalanego mieszkania, jak i sprawca zdarzenia.

Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Z badanego problemu wynika, że posiadając przynajmniej OC w przypadku zalania jest szybciej i prościej. Człowiek może jednak korzystać z praw nadanych mu przez akty prawne i również odzyskać równowartość zniszczonego mienia.

Źródło:

  • wymienione w artykule akty prawne
  • serwisprawa.pl;
  • kb.pl

Akty prawne związane z pojęciem - zalanie mieszkania; odszkodowanie; ubezpieczenie mieszkania

Zobacz również:

Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu a OC kierowcy

Czy sąsiad może wstrzymać budowę domu?

chevron-down
Copy link