Zmiany w prawie jazdy

4 stycznia 2018
hello world!

Rok 2018 przyniesie liczne zmiany w procesie zdawania i korzystania z uprawnień prawa jazdy. Osoby, które odbiorą swoje dokumenty po 4 czerwca zostaną objęte nowelizacją przepisów.

Najważniejszą zmiana będzie 24 miesięczny okres próbny, liczony od daty wydania prawa jazdy. Obejmuje on osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienie do kierowania pojazdem z kat. B. Kierowcy o tym statusie będą musieli przestrzegać bardziej obostrzonych przepisów. Pierwsze 8 miesięcy próby będzie skłaniać do jazdy 50km/h w terenie zabudowanym, a 80 km/h poza nim. Na autostradach oraz drogach ekspresowych limit prędkości wynosi 100 km/h.

Kolejnym sprawdzianem umiejętności w okresie próbnym jest próg dwóch wykroczeń. Po popełnieniu trzeciego przez kierowcę, Starosta będzie mieć prawo pozbawić go uprawnień. W sytuacji, gdy zostaną popełnione wykroczenia nie przekraczające progu 3 może nastąpić przedłużenie ww. okresu próbnego o kolejne 2 lata. W ten sposób "próba" może być kilkukrotnie powtarzana.

Zielony listek na szybie

Pojazd kierowany przez osobę poddaną 24-miesięcznej próbie musi zostać specjalnie oznakowany. Do tego celu z przodu i z tyłu samochodu musi pojawić się "okrągła nalepka barwy białej", na której tle będzie znajdować się zielony liść klonowy. Symbol powinien znajdować się na samochodzie w pierwszych 8 miesiącach okresu próbnego. Ważne jest, że naklejka "nie towarzyszy" samochodowi, a jego kierowcy. Z tego względu nowy kierowca powinien oznakowywać tak każdy pojazd kat. B, którym się porusza.

Obowiązkowy kurs doszkalający i szkolenia

Wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców będą organizowały kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Będą to 2-godzinne zajęcia teoretyczne, które mają uczyć przyszłych kierowców czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oprócz tego mają pojawić się zagadnienia z problematyki wypadków, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenia zaś mają zaznajomić uczestników z praktyką. Podczas godziny ćwiczeń pokazane zostaną rodzaje niebezpieczeństw czekających przyszłego kierowcę w momencie kiedy nie dostosuje się do ograniczenia prędkości lub nie weźmie pod uwagę warunków panujących w otoczeniu. Udział w kursie i szkoleniu będzie płatny (odpowiednio 100 i 200 zł). Oba muszą zostać zaliczone w okresie od 4 do 8 miesiąca od dnia odebrania prawa jazdy.

Czego nie wolno młodemu kierowcy?

W czasie 8-miesięcznego okresu próbnego zabronione jest podejmowanie pracy zarobkowej związanej z kierowaniem pojazdem z kat. B. Zakaz obejmuje również prowadzenie działalności gospodarczej związanej z kierowaniem takimi pojazdami.

Ograniczenia dla "piratów drogowych"

Nowym przepisom zostaną poddani nie tylko przyszli kierowcy, który podjęli się zdawania egzaminu prawa jazdy. Dwuletni okres próbny obowiązywać będzie osoby, które utraciły swoje uprawnienia z powodu niebezpiecznej jazdy. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy kierowca przekroczy pulę 24 punktów otrzymywanych za naruszanie przepisów ruchu drogowego.

W ww. sytuacji "pirat drogowy" zostaje skierowany na 28-godzinny kurs reedukacyjny. Nastąpi również przymus uzyskania stosowanego zaświadczenia od psychologa o możliwości dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli te wymagania zostaną spełnione, uprawnienie do kierowania pojazdem nie zostaje odebrane, jednak sam kierowca zostaje objęty kuratelą Starosty (5 lat). W tym czasie uzyskanie kolejnej puli 24 punktów za niebezpieczną jazdę skutkuje pozbawieniem prawa jazdy.

chevron-down
Copy link